Skolebestyrelse indstiller arbejdet

I et åbent brev til Odense Byråd meddeler skolebestyrelsen ved Munkebjergskolen i Odense, at bestyrelsen sætter arbejdet i bero indtil videre. Det sker i protest mod manglende indflydelse.

-

I et åbent brev til Odense Byråd meddeler skolebestyrelsen ved Munkebjergskolen i Odense, at bestyrelsen sætter arbejdet i bero indtil videre. Det sker i protest mod manglende indflydelse.

Skolebestyrelsen mener, at det sidste halve års erfaringer viser, at byrådet ikke er indstillet på et reelt samarbejde med bestyrelserne.

I kommunens oplæg til skolebestyrelsesvalget i februar stod, at det ny byråd snarest skulle have en målsætningsdebat om børne- og ungeområdet og fortsætte med udarbejdelse af en skolepolitik.

\"Disse opgaver kan ikke løses tilfredsstillende uden medvirken fra skolebestyrelsesmedlemmerne,\" hed det i oplægget.

Diktater ovenfra
På Munkebjergskolen mener de ikke, de har fået lov til at medvirke i arbejdet hidtil. De mener, arbejdet i bestyrelsen foregår efter direktiver ovenfra, som bare skal følges.

Det vil de ikke være med til og indstiller derfor bestyrelsens arbejde indtil videre.

Bestyrelsen skriver i det åbne brev:
\"I afviklingen af folkeskolen og børnepasningsområdet, som et næsten enigt byråd er igang med, kan de sikkert fint klare sig uden holdninger, meninger og saglige indlæg fra skole- og forældrebestyrelser.
Eventyret er slut - børnene er solgt - pr. efterkrav!!\"