Slutspurt om miljøpris

Fem fynske virksomheder er med i opløbet om at få Fyns amts Miljøpris 2001. Det er 12. gang den eftertragtede pris uddeles.

-

Fem fynske virksomheder er med i opløbet om at få Fyns amts Miljøpris 2001. Det er 12. gang den eftertragtede pris uddeles.


De fem virksomheder, der er indstillet til at få prisen i år er i alfabetisk rækkefølge:


Eldan Scandinavian Recycling:


Indstillet af Faaborg kommune. Udvikler og fremstiller anlæg til neddeling og separation af problematiske affaldstyper, så mest muligt kan genbruges. For eksempel kabel- og elektronikskrot, bildæk og malingsdåser.


Garveriet ELMO:


Indstillet af Svendborg Kommune. Har indført en chromfri garveproces efter mange års udviklingsarbejde. Chrom er uønsket i bl. a. spildevand, og derfor har ELMO?s projekt haft positiv betydning for Svendborg Renseanlæg.


Garveriet ScanHide:


Indstillet af Egebjerg Kommune. Garveriet i Vester Skerninge er under opførelse og vil anvende den nyeste teknologi i produktion og renseanlæg. Produktionen ventes at starte i december 2001


JIMCO A/S:


Rudkøbing-virksomheden har selv søgt prisen. Har udviklet en renseteknologi med ultraviolet belysning, som fjerner lugt fra luften fra bl.a. stegeovne, røgeovne og kloakanlæg. Teknikken kan også bruges til desinfektion af lokaler, f.eks. stalde, og til rensning af spildevand.


Unicon Beton:


Indstillet af Ringe Kommune. Har udviklet en række produkter til rensning  og genbrug af spildevand. Har desuden lanceret et produktprogram i 100 procent PP-plast som erstatning for PVC-kloakrør og -brønde.


Vinderen er ...


Amtets teknik- og miljøudvalg laver en første bedømmelse d. 16. august, hvorefter økonomiudvalget træffer den endelige afgørelse. Amtsborgmesteren overrækker prisen til vinderen d. 18. september.