Spodsbjerg-færgen dumpede

Hvis man skal falde over bord fra en færge, skal det helst ikke være fra færgen "Spodsbjerg", der sejler mellem Spodsbjerg og Taars. Færgen får dumpekarakter i søfartsstyrelsens "mand-over-bord" øvelse. Se resultat af Søfartsstyrelsens kontroleftersyn

Kontroleftersyn afslører mangler på færger

Hvis man skal falde over bord fra en færge, skal det helst ikke være fra færgen "Spodsbjerg", der sejler mellem Spodsbjerg og Taars. Færgen får dumpekarakter i søfartsstyrelsens "mand-over-bord" øvelse.

"Spodsbjerg" får et rent nul i øvelsen "mand-over-bord". Dermed bliver færgens sikkerhed stemplet som utilfredsstillende, og ved Søfartsstyrelsens uanmeldte kontrolbesøg fik færgen pålagt et krav om at få forbedret sikkeheden.

"Spodsbjerg" er den gamle færge på ruten Spodsbjerg-Taars. I Vinterhalvåret besejles ruten af Odin Sydfyen og Frigg Sydfyn. Kontrolbesøget på "Spodsbjerg" er foretaget 29. marts sidste år. Odin Sydfyen blev også kontrolleret af Søfartsstyrelsen, og den bestod til gengæld i alle kategorier.

Søfartsstyrlsen uanmeldte kontrolbesøg viser at på landsplan får hver femte færge dumpekarakter i en af prøvede kategorier.