Stor tilmelding til Ryslinge Højskole

I en tid, hvor mange højskoler kæmper om elever, kan Ryslinge Højskole melde om enorm interesse for højskolens efterårsprogram.

-

I en tid, hvor mange højskoler kæmper om elever, kan Ryslinge Højskole melde om enorm interesse for højskolens efterårsprogram.

Højskolens forstander, Peter Hedegaard, regner med at 85 elever er klar til start i august. Her starter skolens lange ophold på 18 uger, frem til jul.

I oktober forventer forstanderen, at yderligere 25 elever støder til og deltager i højskolens ophold på ti uger.

Højeste elevtal i mange år
Dermed er elevtallet på 110, og så mange elever har højskolen ikke oplevet på et efterårsophold i mange år oplyser Peter Hedegaard.

- Der findes ikke nogen entydig forklaring på hvorfor, vi har så mange elever. Jeg tror, det har noget at gøre med vores beliggenhed midt i landet. Og så har vi selvfølgelig en god skole, med gode faciliteter, og der sker en masse ting, som eleverne er tilfredse med, siger Peter Hedegaard.