Storebæltsfradrag gøres permanent

-

-

/ritzau/
Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) gør pendlernes fradrag for turen over Storebælt permanent. Det nuværende fradrag for pendling over Storebæltsforbindelsen, som ellers skulle udløbe ved årsskiftet, er på 15 kroner per tur for togpassagerer.

I bil udløser turen over Storebælt 90 kroner hver vej foruden kilometerfradraget. Det nye lovforslag betyder et provenutab på 10 millioner kroner om året.

Partierne bag Storebæltsforbindelsen, VK-regeringen og Socialdemokraterne, er samtidig enige om, at pendlere over Øresundsforbindelsen får et tilsvarende fradrag for turen.

Den endelige aftale om Øresund skal dog laves i forbindelse med forhandlingerne om en skatteaftale mellem Danmark og Sverige.