Strande fri for alger

Det ser ud til, at strandene på Langeland og Ærø undgår at blive ramt af de giftige blågrønalger. Det kan Fyns Amt konstatere efter at have fløjet over områderne fredag formiddag.

-

Det ser ud til, at strandene på Langeland og Ærø undgår at blive ramt af de giftige blågrønalger. Det kan Fyns Amt konstatere efter at have fløjet over områderne fredag formiddag.


Langt fra kysten


Fyns Amts flyobservationer har vist, at der var en svag front af blågrønalger 300-400 m fra kysten på strækningen fra Tranekær til Spodsbjerg. 


Længere sydpå fra Spodsbjerg til KeldsNor drev blågrønalgerne rundt i plamager længere fra kysten.


Dette fortsatte rundt om Langelands sydspids mod Bagenkop og op i Vejsnæs Bugt over mod Ærø hvor koncentrationerne var større. Algerne var ca. 100 m fra Vejsnæs Nakke.


Nogle kilometer fra kysten ved Rise mark på Ærøs sydkyst var der en front af alger vinkelret på kysten.


Vær stadig opmærksom


Situationen kan stadig ændre sig, så badegæster opfordres til at stoppe vandpjaskeriet, hvis vandet bliver grumset af gulbrune alger.