I det fynske folks tjeneste

Strejke på Fynsværket

Fynsværket og to andre kraftværker ejet af svenske Vattenfall er ramt af arbejdsnedlæggelser blandt de ufaglærte.

De ufaglærte på Fynsværket har nedlagt arbejdet

De ufaglærte på Fynsværket har nedlagt arbejdet

1 af 2

De ufaglærte medarbejdere har siden tirsdag strejket i protest mod at arbejdsgiveren  har sat faglærte til at udføre nogle af de opgaver som normalt bliver udført af 3F-medarbejdere.

I følge 3F drejer det sig om i alt 130 medarbejdere, mens Vattenfall kun får tallet til 70. På Fynsværket er 32 medarbejdere gået hjem.

- Man vil sætte maskinmestre og faglærte maskinarbejdere til at tage sig af kultransport, overvågning af kulanlæg og spildevandsbehandling. Altså klassiske 3F-områder, og kollegerne frygter selvfølgelig, at der senere vil blive uddelt fyresedler, siger Per Holm Pedersen, som er tillidsrepræsentant på Nordjyllandsværket til Faglig Fælles Forbund.

I følge kommunikationsafdelingen hos Vattenfall får strejken ingen konsekvenser for forbrugerne, og Vattenfall forventer at medarbejderne genoptager arbejdet onsdag kl. 15.

I følge 3F mødes medarbejderne dog først torsdag morgen for at tage stilling til om de skal genoptage arbejdet.