Sund & Bælt nedjusterer

Trods stigende trafik over Storebælt og Øresund nedjusterer Sund & Bælt forventningerne til 2008 til nul kroner. Stigende renter og uroen på finansmarkedet æder overskuddet.

Sund & Bælts halvårsregnskab viser, at der fra januar til juni kørte 28.982 biler over Storebælt. I samme periode i 2007 var tallet 27.722.

På Øresund var der også stigende trafik.

Alligevel skruer Sund & Bælt ned for forventningerne. Det oprindeligt budgetterede overskud på 155 millioner kroner skrives ned til et rundt nul.

Årsagen er stigende renter, uroen på finansmarkedet og stigende inflation som fordyrer de to broers financiering.

Udsigten til generel økonomisk afmatning ventes også at påvirke indtægten fra både biler og jernbane.

Mængden af trafik viser allerede tegn på at tage af. På Storebælt steg trafikmængden i første halvår 2008 med 4,6% og på Øresund med 10%.

Men i 2007 var stigningerne i samme periode næsten dobbelt så store.