I det fynske folks tjeneste

Tranekær Kommune dropper bopælspligt

Tranekær kommune giver op. Politikerne er nu parate til at droppe bopælspligten i helårshusene.  

-

Tranekær kommune giver op. Politikerne er nu parate til at droppe bopælspligten i helårshusene.  

I årevis har de kæmpet for at bevare husene som helårsbeboelse, men nu indser politikerne i Tranekær kommune, at de efterhånden kun kan sælges som fritidshuse.

For tiden bliver teknisk forvaltning bombarderet med ansøgninger om dispensation fra bopælspligten.

For hvis en husejer ikke kan sælge sit hus, skal kommunen anvise en lejer uanset størrelsen på lejen.

Kan kommunen ikke det, skal den give dispensation. Nu bliver det endnu lettere at få status som fritidshus.