Unikke fund på stribe: Våben og smykker dukker op af den fynske jord efter flere tusinde år

Med jævne mellemrum finder arkæologer skeletter, økser og sværd, der er flere tusinde år gamle, i den fynske jord.

Endnu en gang er der gjort et unikt fund i den fynske jord. Fritidsarkæologer har fundet 3.500 år gamle våben og smykker i jorden, og arkæologer fra Østfyns Museum er i gang med at undersøge, om der ligger flere genstande fra den ældre bronzealder gemt.

I dette tilfælde er der tale om et unikt fund, der hører til sjældenhederne, vurderer arkæolog Malene Refshauge Beck fra Østfyns Museer over for TV 2/Fyn.

Arkæolog Malene Refshauge Beck fra Østfyns Museer fortæller til TV 2/Fyn om et unikt bronzealderfund på Østfyn. Fundet er gjort mellem jul og nytår og holdt hemmeligt indtil nu.  Video: Ole Holbech / Foto: Østfyns Museer

Det er dog ikke lige så usædvanligt, at der bliver fundet flere tusinde år gamle ting i den fynske jord. TV 2/Fyn giver dig herunder et overblik over nogle af de mest opsigtsvækkende fund, der er gjort de seneste par år.

November 2018: 3.500 år gammelt sværd

Undersøgelser lavet af arkæologer fra Øhavsmuseet viser, at der har været fynboer i Årslev i mindst 3.000 år. De finder rester efter bebyggelser og gravpladser i det område, der skal huse Fremtidens Forstad.

I en gravhøj er der fundet rester af sværd og armring fra ældre bronzealder (fra mellem år 1000 til 1500 før vor tidsregning)

Desuden er der fundet urnebegravelser fra yngre bronzealder (fra mellem år 500 til 1000 før vor tidsregning).

Juni 2018: Gigantisk vikingehal

Arkæologer fra Vikingemuseet Ladby har fundet det hidtil største fynske bygningsværk fra vikingetiden på toppen af Munkebo Bakke.

En fritidsarkæolog med en metaldetektor fandt i 2015 en sølvskat på toppen af Munkebo Bakke. Det var i sig selv stort.

Arkæologer fra Vikingemuseet Ladby har fundet det hidtil største fynske bygningsværk fra vikingetiden på toppen af Munkebo Bakke. Ole Holbech

Det fik Østfyns Museer til at gennemføre en udgravning på stedet.

Under udgravningerne fandt arkæologerne spor efter to 20 meter lange huse og et såkaldt grubehus. Der blev også fundet flere andre spor, der kunne tyde på, at der har været flere vikingehuse på stedet.

April 2018: Sjælden landsby fundet i Skrillinge

En sjælden form for landsby er fundet i Skrillinge ved Middelfart, hvor arkæologerne graver på livet løs, før der skal bygges villaer.

Der er fundet en landsby fra ældre jernalder.

Der er fundet en landsby fra ældre jernalder. Det er omkring år nul og et par århundreder efter. I alt er der cirka 20 huse med de største og fornemste i midten og de mindre i udkanten. Keramikken, der er fundet, er 2.000 år gammel.

September 2017: Otte skeletter fra bronzealderen

Otte skeletter fra bronzealderen er fundet ved Kerteminde. Et historisk fund, som kun er gjort få gange tidligere i Danmark. To fritidsarkæologer fra Nyborg gjorde et helt usædvanligt fund på en mark mellem Ladby og Kerteminde, da de gennemsøgte marken med deres metaldetektor.

Otte skeletter fra bronzealderen blev fundet ved Kerteminde i 2017.  Ole Holbech

I en hidtil ukendt bronzealdergrav fandt de et næsten intakt bronzesværd. Sværdet var sandsynligvis lagt i graven sammen med en afdød høvding.

Juni 2017: Unikt fund på bunden af fjord

I Gamborg Fjord har dykkere og arkæologer gjort et unikt fund. De har fundet en 7.000 år gammel stammebåd på tre meters dybde.

Det var fritidsdykker og amatørarkæolog Mikkel Villadsen fra Kolding, der tilfældigt opdagede den enestående stammebåd fra stenalderen på bunden af Gamborg Fjord syd for Middelfart. Peter Clowes

Det var fritidsdykker og amatørarkæolog Mikkel Villadsen fra Kolding, der tilfældigt opdagede den enestående stammebåd fra stenalderen på bunden af Gamborg Fjord syd for Middelfart.