Uventede udgifter til hashafvænning

Et utraditionelt kursus for unge hashmisbrugere i Odense kommer nu til at koste Fyns Amt næsten 1 million kroner - selvom Socialministeriet i første omgang havde indvilliget i at betale alle udgifter.

-

Et utraditionelt kursus for unge hashmisbrugere i Odense kommer nu til at koste Fyns Amt næsten 1 million kroner - selvom Socialministeriet i første omgang havde indvilliget i at betale alle udgifter. Formanden for amtets Social- og psykiatriudvalg vil nu protestere til ministeriet.

Det nye kursus til unge hashmisbrugere vil som noget nyt tilbyde behandling med akupunktur, massage, terapi og en indsats over for kost- og søvnvanerne.

Tilbuddet henvender sig til unge misbrugere mellem 14 og 24 år, og ungeafdelingen har fået 2,4 millioner kroner af Socialministeriet til at gennemføre forsøget.

Fyns Amt har lejet lokaler til hashafvænningskurset i en kælder på Østre Stationsvej i Odense, og det er dette lejemål, der kommer til at koste amtet penge. En lånebekendtgørelse i Indenrigsministeriet siger nemlig, at amtet skal deponere et beløb svarende til det lejedes værdi, og dermed skal Fyns Amt finde 900.000 kr. for at kunne leje lokalerne.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Vi får at vide at Socialministeriet, at de betaler alle udgifter. Derfor siger vi ja, og efterfølgende viser det sig, at vi skal betale næsten en million kroner for at få kurset igang, siger Ib Dalsfledt, formand for Social- og psykiatriudvalget i Fyns Amt.

Udover de 900.000 kroner, der skal deponeres, betyder reglerne, at Fyns Amt må skære udgifterne til stofmisbrugere ned med 135.000 kr. for at kunne finansiere udgifterne til depotbeløbet.

- Jeg vil rejse sagen i økonomiudvalget i Fyns Amt. Efter min mening bør vi henvende os til ministeriet og sige at det kan ikke være rigtigt, at vi først får tilbudt et forsøg uden udgifter, og efterfølgende viser det sig, at vi skal punge ud, lyder det fra Ib Dalsfledt.