V til syge: I må bare klage

Regeringen er ikke umiddelbart indstillet på at imødekomme kritikken af reformen om førtidspension og flexjob, hvor syge borgere gang på gang skal arbejdsprøves, til trods for, at de kun kan holde til det nogle minutter ad gangen.

Selv om mange syge borgere lige nu får støtte til deres opråb, skal de ikke gør sig håb om at regeringen vil ændre på reformen om førtidspension og flexjob lige nu.

- Det er ikke meningen, at man skal sende folk i arbejdsprøvning, hvis de ikke kan holde til det. Men det er klart, at lige når en ny reform er trådt i kraft, er det svært for kommunerne at vide præcist, hvordan de skal bruge den, siger Louise Schack Elholm, der er fungerende politisk ordfører for Venstre.

Sparemål for reform på 1,9 mia

Opfordring fra Venstre lyder i stedet: Klag til ankestyrelsen!

- Det er selvfølgelig en udfordring for de borgere, der bliver fanget indtil kommunerne præcist ved, hvordan de skal forholde sig. Men så må man jo klage, hvis man føler, at man bliver for dårligt behandlet. Det er det, vi har Ankestyrelsen til, siger Louise Schack Elholm.

Reformen, der trådte i kraft i januar 2013, er vedtaget af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Ud over ønsket om at flere borgere, skal tilknyttes arbejdsmarkedet trods sygdom, står der direkte, at færre skal tilkendes førtidspension. Besparelsen forventes at være på 1,9 milliarder kroner i 2020.

SF's Karsten Hønge sagde dog til TV 2/FYN i fredags, at der kan være behov for at kigge på, om kommunerne forvalter loven efter dens intention.

Her står blandt andet følgende:

"I de tilfælde hvor kommunen efter en samlet faglig vurdering kan dokumentere, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle personens arbejdsevne gennem et ressourceforløb, træffer kommunen afgørelse om, at sagen overgår direkte til behandling efter reglerne om førtidspension".

Flere fynboer, som TV 2/FYN har haft kontakt med de seneste par dage, opfatter det ellers som, om at de skal jobprøves igen og igen, selvom det er formålsløst.