I det fynske folks tjeneste

Video-overvågning på vej i Odense

Efter at Fyns politi i dag med øjeblikkelig virkning besluttede at indføre visitations-zone i hele Odense centrum, kan næste trin blive video-overvågning.

Odenses borgmester og politidirektøren skal nu drøfte om der skal indføres videoovervågning af Odenses natteliv for at forhindre flere knivoverfald

Tirsdag i næste uge mødes Odense borgmester Jan Boye med politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde fra Fyns politi for at drøfte muligheden for video-overvågning i Odense. 

Men samtidig viser en international undersøgelse fra 22 byer, at kameraovervågning af centrale bydele ikke mindsker kriminaliteten. 

Undersøgelsen kommer fra Brottsförebyggande rådet - Det Kriminalpræventive Råds søsterorgan i Sverige, skriver JyllandsPosten i dag.

I sidste uge besluttede politiledelsen og overborgmester Ritt Bjerregaard (S) at opsætte overvågningskameraer flere steder i den indre by, og i Aalborg arbejder politiet på at kameraovervåge værtshusgaden Jomfru Ane Gade.

Men undersøgelsen viser, at kameraovervågning ikke har nogen  statistisk sikker effekt i forhold til sammenlignelige områder uden kameraovervågning.

Og i november 2006 kom en betænkning til samme resultat. Her er en række rapporter sammenfattet, og resultaterne er blandede.
 
I Sverige viste undersøgelse af overvågningskameraers kriminalpræventive effekt på kriminalitet i to områder i et bycenter. I det ene område skete der betydelig mindre kriminalitet, mens der ikke kunne måles en effekt i det andet område.

I Norge har man undersøgt overvågningskameraers effekt på kriminaliteten i Oslo centrum, og her har kameraerne ikke haft en væsentlig effekt ud over færre cykeltyverier.

I England viser en sammenfatning af nyere undersøgelser, at videoovervågningen på offentligt tilgængelige områder kun havde en marginal effekt, den reducerede kriminaliteten med tre procent.

Betænkning om tv-overvågning

Og i november 2006 kom en betænkning til samme resultat. Her er en række rapporter sammenfattet, og resultaterne er blandede.
 
I Sverige viste undersøgelse af overvågningskameraers kriminalpræventive effekt på kriminalitet i to områder i et bycenter. I det ene område skete der betydelig mindre kriminalitet, mens der ikke kunne måles en effekt i det andet område.

I Norge har man undersøgt overvågningskameraers effekt på kriminaliteten i Oslo centrum, og her har kameraerne ikke haft en væsentlig effekt ud over færre cykeltyverier.

I England viser en sammenfatning af nyere undersøgelser, at videoovervågningen på offentligt tilgængelige områder kun havde en marginal effekt, den reducerede kriminaliteten med tre procent.

Betænkning om TV-overvågning