Videoafhøring

Afhøring, hvor forklaringen optages og senere bruges i retten. Bruges primært til afhøring af børn for at skåne dem for at møde op i retten. Det er typisk i sædelighedssager, videoafhøring tages i brug.