Kan det virkelig passe? Bents vejbod skal fjernes - selv om det ærgrer både ham og borgmesteren

Bent Madsen har en velbesøgt vejbod, men nu vil Kerteminde Kommune have den fjernet. Kan det virkelig passe?

Der er meget trafik ved Bent Madsens vejbod i krydset mellem Fynshovedvej og Drigstrup Bygade. 

De sidste tre år er der blevet handlet frugter, grøntsager og blomster i den lille bod, men det er snart slut. Det har Kerteminde Kommune sat en stopper for. 

Kommunen mener, at vejboden er en fast bygning. Dermed kategoriseres den som en gårdbutik og ikke en vejbod. Selvom Bent Madsen har monteret hjul på, så den kan flyttes. 

Kan det virkelig passe? 

- Jeg synes, at det er ærgerligt, siger fritidslandmanden Bent Madsen. 

I boden kan man købe hjemmeavlede kartofler og rabarber, men man kan også købe blomster, som han henter hos et lokalt engrosfirma. 

Bent Madsen har selv bygget vejboden, som er monteret på et skelet med hjul, så den kan flyttes, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Derudover har han gravet elkabler og internet ned, som forsyner overvågningskameraerne, som han kan holde øje med inde fra sit hus og på sin telefon. 

- De siger, at den er for stor. At det er et hus. Selv om den kan flyttes, er den for stor til at være en vejbod. Og jeg kan ikke få svar på, hvad jeg så må sætte op, siger Bent Madsen. 

Borgmester: Loven fortolkes skævt

Adspurgt om det virkelig kan passe, at Bent Madsen ikke må have sin nuværende vejbod, er Kertemindes socialdemokratiske borgmester Kasper Ejsing Olesen ganske klar i mælet. 

- Ja, for ifølge lovgivningen er det sådan. Vores afgørelse er rigtig, det er blevet afprøvet. Men hverken Christiansborg-politikerne eller os herude har den intention eller de ønsker. 

- De små vejboder har svære kår, og heldigvis har vi en mulighed lige nu, fordi planloven er i høring. Derfor vil vi give et høringssvar, så styrelserne får den samme opfattelse som politikerne, siger Kasper Ejsing Olesen. 

Synes du planloven har været nem at gennemskue?

- Næ. Det har den ikke. Politikerne har givet intentioner, som taler meget tydeligt. Men ude i styrelserne og i vedtægterne ryger sammenhængen med dem, som både Christiansborg og vi i kommunerne ønsker, siger borgmesteren. 

Loven siger ingenting

Tilbage hos Bent Madsen er han enig med borgmesteren. Ligesom Kasper Ejsing Olesen mener han, at det er alt for svært for borgere at finde ud af, hvad man må og ikke må, hvis man, som ham, gerne vil sælge frugt og grønt fra en vejbod.

- Det er ikke en lov, man kan slå op i og se: Hvad må man egentlig her? For det fortæller den ingenting om. Den er ikke retningsvisende overhovedet, siger han. 

En pointe som folketingsmedlem og medlem af Udvalget for landistrikter og øer Erling Bonnesen (V) er enig i. 

- Der er nogen uklarheder i den (loven, red.), og det er vores opgave i Folketinget at få de der ting præciseret, siger Erling Bonnesen. 

Men Bent Madsen mener dog, at det er et spørgsmål om, at loven kan fortolkes på mange forskellige måder. 

- Den er fortolket helt tåbeligt, siger han. 

Selvom Erling Bonnesen er enig i, at loven ikke er præciseret godt nok, mener han dog, at netop Bent Madsens vejbod er for etableret. 

- Det stikker mig i øjnene med de her faste installationer, så dem skal man have gjort noget ved, siger Erling Bonnesen.

Politianmeldelse 

Efter kommunens afgørelse klagede Bent Madsen til Nævnets Hus i Viborg, som stadfæstede afgørelsen. 

Det er over et år siden, og nu er kommunen gået skridtet videre og har politianmeldt vejboden. 

- Den skal nok fjernes, og det er der så ikke noget at gøre ved. Jeg må vente på, at politiet kommer, og så må jeg have en snak med dem, og så må jeg jo køre den væk, siger Bent Madsen. 

Selv om begrundelsen er klar, har rod i loven og er stadfæstet, ærgrer det stadig borgmester Kasper Ejsing Olesen, at det skal være sådan. 

- Hvis man kører forbi området derude, så er det jo med til at gøre området rigtig hyggeligt, at der ligger en bod. Du kan købe lokale grøntsager og blomster, jeg synes faktisk, at det giver noget mere hygge. 

Så du ser gerne, at loven bliver mere lempelig, så man får lov til at drive vejboder?

- Lige præcis. 

Det er ikke første gang, Kerteminde Kommune vil lukke en vejbod. Sidste år måtte Verena Junge lukke sin bod i Marslev. Den sag endte på den daværende boligministers bord. 

Bent Madsen har en lille vejbod i Drigstrup. Her har han solgt frugt, grønt og blomster de sidste tre år, men nu har Kerteminde Kommune sagt nej. De mener ikke, at vejboden overholder loven, og derfor vil de have den fjernet.
Bent Madsen har en lille vejbod i Drigstrup. Her har han solgt frugt, grønt og blomster de sidste tre år, men nu har Kerteminde Kommune sagt nej. De mener ikke, at vejboden overholder loven, og derfor vil de have den fjernet.
Foto: Morten Albek

Oversigt

    Oversigt