Kommune har forsømt sine pligter i sag om eks-borgmesters bygninger

Kerteminde Kommune forsømte sin pligt til at sikre og efterse væsentlige tilladelser, da ex-borgmester Hans Luunbjerg udbyggede og opførte sit biogasanlæg samt tilhørende kyllingestalde mellem 2012 og 2020.

I årevis har Kerteminde Kommune set passivt til, mens kommunens egen tidligere borgmester Hans Luunbjerg (V) har drevet en millionforretning på at lave biogas og sælge kyllinger uden at have vigtige tilladelser på plads - tilsyneladende uden nogen som helst konsekvenser fra Kerteminde Kommune.

Tirsdag kunne TV 2 Fyn afsløre, at Hans Luunbjerg i ni år har solgt millioner af kyllinger fra sin kyllingefarm uden på noget tidspunkt at have fået en tilladelse fra Kerteminde Kommune til at tage de to kyllingestalde i brug.

Nu kan TV 2 Fyn afsløre, at det ikke blot drejer sig om kyllingeproduktionen. 

Kommunen kritiseres af flere eksperter, efter TV 2 Fyn nu kan fortælle, at adskillige væsentlige tilladelser mangler og ikke er blevet fulgt op på.  

Det sker på baggrund af en række aktindsigter søgt af TV 2 Fyn og Kjerteminde Avis. 

Pligten er blevet forsømt i forbindelse med sager om nedrivning, opførelse og ibrugtagning af bygninger ved Kerteminde Biogas og på nabogården, som ejes af eksborgmester Hans Luunbjerg.

Kerteminde Biogas og kyllingestaldene i baggrunden.
Kerteminde Biogas og kyllingestaldene i baggrunden.
Foto: Svante Lyngsie

Kan risikere nedrivning

Hans Luunbjergs rolle i opførelsen af sit biogasanlæg har været kritiseret af Kammeradvokaten, efter det i efteråret 2023 blev slået fast, at borgmesteren var inhabil, da han fik en lang række tilladelser til at udvide sit biogasanlæg, mens han var borgmester. I marts besluttede byrådet i Kerteminde, at afgørelserne om tilladelser til udvidelsen af anlægget nu skal vurderes på ny. 

Ifølge akterne som TV 2 Fyn og Kjerteminde Avis er i besiddelse af, findes der hverken en ibrugtagningstilladelse til eksborgmesterens to store kyllingestalde fra 2015 eller en ansøgning om nedrivningstilladelse på tre gamle stålreaktorer. Der er kun en enkelt anmeldelse af byggeaffald fra stålreaktorerene i de dokumenter kommunen har fremvist. 

- Jeg kan ikke sige andet, end at det er forsømmelse fra kommunens side, og jeg synes personligt, det er mærkeligt, når nu forløbet har været som det har været, siger Carsten Munk-Hansen, der er professor ved Aalborg Universitet og henviser til kammeradvokatens undersøgelse.

De manglende dokumenter betyder reelt, at eksborgmester Hans Luunbjerg i årevis har drevet millionforretning baseret på manglende tilladelser - tilsyneladende uden nogen konsekvenser fra Kerteminde Kommune. 

Mangelfuld sagsbehandling

Udover Carsten Munk-Hansen, peger landinspektør og partner i virksomheden Skel, Kristian Baatrup på, at det ser mærkeligt ud.

- Jeg kan ikke forstå, at embedsværket eller politikere ikke har råbt vagt i gevær over det her (sagerne, red.), siger Kristian Baatrup.

Kerteminde Kommune bekræfter i flere mailsvar, at dokumenterne ikke eksisterer. Alligevel er det ikke noget, Kerteminde Kommune ønsker at forklare.

 - Vi får lige nu rigtig mange spørgsmål fra pressen, og dem kan vi ikke prioritere at besvare, fordi vores medarbejdere er optaget af andre opgaver. Vi har meget fokus på biogassagen, som optager mange kræfter hos os, siger Kommunaldirektør Inger Marie Vynne Nielsen.

Fotograf: Svante Lyngsie/Grafik: Anders Kammersgaard

Da de to store kyllingestalde stod færdige i 2015, tog Hans Luunbjerg dem i brug. Det viser flere artikler i Fyens Stiftstidende, hvor Hans Luunbjerg fortæller om indvielsen, samt en ledelsesberetning i Kejrup Gods A/S regnskab. Færdigmeldingen for byggeriet, som kommunen har sendt til TV 2 Fyn, er dog først noteret fem år efter, selvom den burde ske inden staldene tages i brug. 

- Kerteminde Kommune har undersøgelsespligt. Der hvor pilen peger hen, er, at det er kommunen, der ikke har løftet sin myndighedsrolle, siger Kristian Baatrup. 

I staldene er der tilladelse til at producere op mod én millioner kyllinger om året.
I staldene er der tilladelse til at producere op mod én millioner kyllinger om året.
Foto: TV 2 Fyn


Efter en færdigmelding følger en ibrugtagningstilladelse til bygningerne. Men sådan en findes ikke - heller ikke den dag i dag til de to kyllingestalde. Kerteminde Kommune fortæller til TV 2 Fyn, at den ikke var nødvendig, ifølge bygningsreglementet fra 2010.

Her er vurderingen nemlig at staldene er undtaget en ibrugtagningstilladelse ifølge det daværende bygningsreglement 2010, oplyser kommunen.

I den bestemmelse er avls- og driftsbygninger, såsom de to kyllingestalde, dog ikke undtaget, vurderer Carsten Munk-Hansen. 

- Der er nogle undtagelsesbestemmelser for perifere bygninger, men et byggeri af to kyllingestalde på samlet 5.600 kvm kan efter mit skøn ikke omfattes af den dagældende undtagelsesregel

Den manglende ibrugtagningstilladelse undrer også Kristian Baatrup. 

 - Såfremt der ikke er meddelt ibrugtagningstilladelse, kan byggeriet (af kyllingestaldene, red.) ikke lovligt tages i brug. Det er i min optik ikke lovligt, før denne tilladelse foreligger; det er den sidste afslutning af en byggesag. Risikoen ved ikke at få en ibrugtagningstilladelse er, at der ikke foreligger dokumentation for den faktiske udførelse eller dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt, siger han. 

Kerteminde Kommune ønsker ikke at svare på yderligere spørgsmål vedrørende sagen, før det er undersøgt af en ekstern part. 

Da TV 2 Fyn spørger eksborgmester Hans Luunbjerg, hvorfor kyllingestalde og øvrige bygninger har været taget i brug uden at være færdigmeldt og have fået ibrugtagningstilladelse, er svaret, at han ikke ønsker at udtale sig.

Selve kyllingeproduktionen har Hans Luunbjerg miljøgodkendelse til, fremgår det af sagsakterne. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Uddrag af ledelsesberetningen for regnskabet 2015, Kejrup Gods - ejet af eksborgmester Hans Luunbjerg. (TV 2 Fyn har markeret det væsentlige med gul)
Uddrag af ledelsesberetningen for regnskabet 2015, Kejrup Gods - ejet af eksborgmester Hans Luunbjerg. (TV 2 Fyn har markeret det væsentlige med gul)
Foto: TV 2/ Fyn / screendump

Gik i gang før han måtte

Udover manglende nedrivningstilladelse til reaktorerne og ibrugtagningstilladelse til kyllingestaldene viser det sig også, at udvidelsen af Kerteminde Biogas blev færdigmeldt længe efter eksborgmester Hans Luunbjerg selv fortalte til Fyens Stiftstidende, at anlægget reelt var i brug – og det skete først, fordi Kerteminde Kommune gjorde opmærksom på, at der manglede en færdigmelding. 

Biogasanlægget blev ifølge Fyens Stiftstidende tilsluttet gasnettet 26. november 2020 – men først 19. december 2022 modtog Kerteminde Kommune de sidste nødvendige dokumentationer i form af en færdigmelding. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Uddrag af ibrugtagningstilladelse, Kerteminde Biogas. (TV 2 Fyn har markeret det væsentlige med gul)
Uddrag af ibrugtagningstilladelse, Kerteminde Biogas. (TV 2 Fyn har markeret det væsentlige med gul)
Foto: Screendump

Få timer efter at kommunen modtog færdigmeldingen blev der udstedt en ibrugtagningstilladelse. Men den trodsede byggetilladelsens krav om, at byggeriet skulle besigtiges, før der kunne gives en ibrugtagningstilladelse. Dermed blev ibrugtagningstilladelsen til biogasanlægget givet uden kommunen havde besigtiget byggeriet som myndighed. 

- Jeg synes, det er overraskende, at man ikke har besigtiget biogasanlægget. Ikke fordi det altid skal besigtiges, men netop her, fordi tingene er foregået uden de formelle regler er overholdt, så er der måske særlige hensyn, man burde have taget, siger Carsten Munk-Hansen og uddyber:

- Der kan være ganske mange vilkår for sådan et anlægsarbejde, som de ikke har mulighed for at kigge i, når de ikke har besigtiget ejendommen. Det er ikke sikkert at en bygning altid er opført efter tegningerne.

- Det er ikke fordi kommunens embedsapparat har været helt oppe på lakridserne, siger Carsten Munk-Hansen. Han fastslår samtidig, at kommunens fejl dog ikke påvirker tilladelsens gyldighed.

Kommunen vil undersøge sagerne

Da TV 2 Fyn kontakter Kerteminde Kommunes nuværende kommunaldirektør Inger Marie Vynne Nielsen med flere spørgsmål vedrørende de manglende dokumenter, bekræfter hun at flere af dem ikke findes. På forespørgsel om at få et interview svarer kommunen følgende:

 - Byrådet har den 14. marts besluttet at genoptage sagsbehandlingen vedr. udvidelsen af Biogasanlægget, jf. advokatundersøgelsen v/ Poul Schmidt/Kammeradvokaten. Eventuelle problemer i datidens sagsbehandling vil blive afdækket i forbindelse med genoptagelsen af sagsbehandlingen, som i videst muligt omfang vil blive varetaget af ekstern part. Herudover har administrationen ikke yderligere kommentarer til sagen.   

Det ville vi have svar på:

Oversigt

    Oversigt