Eks-borgmester har brugt kæmpe kyllingestalde uden tilladelse i ni år

I begyndelsen af 2015 stod to store kyllingestalde færdige i Ladby ved Kerteminde, og produktionen af kyllinger har været i gang lige siden, men bygningerne har aldrig fået grønt lys fra kommunen til at blive taget i brug.

I mere end ni år har Kertemindes tidligere borgmester Hans Luunbjerg (V) som privat erhvervsdrivende haft produktion af op mod én million kyllinger om året på sin kyllingefarm.

Kyllingerne er i årevis blevet opdrættet i bygningerne for at blive solgt til Danpo, landets største virksomhed indenfor forarbejdning af kyllinger.

Men der er aldrig givet grønt lys fra kommunen til at han kunne tage de i alt 5.600 kvadratmeter bygninger i brug. De to kyllingestalde har nemlig aldrig fået udstedt en ibrugtagningstilladelse af Kerteminde Kommune.

Det kan TV 2 Fyn afsløre, efter at have gennemgået sagens akter i samarbejde med Kjerteminde Avis.

En ibrugtagningstilladelse skal give sikkerhed for, at alt er opført efter gældende lovgivning. Men en sådan ligger kommunen altså ikke inde med. Det bekræfter kommunaldirektør i Kerteminde Kommune, Inger Marie Vynne Nielsen overfor TV 2 Fyn.

- For så vidt angår ibrugtagningstilladelsen til de to kyllingestalde, så eksisterer en sådan ikke, skriver hun i et skriftligt svar.

Hans Luunbjerg er i forvejen hovedperson i en meget omtalt sag om opførelsen af sit biogasanlæg. Kammeradvokaten fastslog i efteråret 2023, at borgmesteren var inhabil, da kommunen behandlede sagen om en udvidelse af Kerteminde Biogasanlæg. Anlægget kan i sidste ende risikere nedrivning, eftersom afgørelser om landzonetilladelse, miljøgodkendelse, VVM-screening og byggetilladelse ikke var gyldige. I marts besluttede byrådet i Kerteminde, at afgørelserne om tilladelser til udvidelsen af anlægget skal vurderes på ny.

I forbindelse med biogasanlægget begyndte Hans Luunbjerg allerede i 2012 at planlægge etablering af de to store kyllingestalde lige ved siden af.

Men da staldene blev indviet i foråret 2015, var de altså ikke færdigmeldt. Det blev de først officielt 27. April 2020 - altså fem år efter de første kyllinger flyttede ind. Men selv efter færdigmeldingen er der altså aldrig udstedt en tilladelse til at tage bygningerne i brug.

Og det kritiseres nu af flere eksperter, der peger på, at Kerteminde Kommune burde have undersøgt, hvordan tingene forholdt sig.

Hans Luunbjerg viste i 2017 rundt i sine kyllingestalde, da TV 2 Fyn besøgte ham til et portrætprogram.
Hans Luunbjerg viste i 2017 rundt i sine kyllingestalde, da TV 2 Fyn besøgte ham til et portrætprogram.

Ibrugtagningstilladelse nødvendig

Ifølge Carsten Munk-Hansen, der er professor ved Aalborg Universitet og har speciale i ejendomsret, så er en færdigmelding og en ibrugtagningstilladelse helt essentielle punkter, når der opføres store byggerier til brug for produktion. 

Færdigmeldingen er et krav til byggeriet, der giver kommunen mulighed for at tjekke, hvorvidt byggeriet er i orden og overholder byggetilladelsen. Efter den er afleveret til kommunen, skal kommunen så udstede ibrugtagningstilladelsen. 

Ifølge Kerteminde Kommune var opførelsen af de to kyllingestalde dog undtaget en ibrugtagningstilladelse, oplyser den i et skriftligt svar til TV 2 Fyn. Her forklarer kommunen, at man har vurderet staldene som undtaget af en ibrugtagningstilladelse ifølge det daværende bygningsreglement 2010. 

I den bestemmelse er avls- og driftsbygninger, såsom de to kyllingestalde, dog ikke undtaget.

Og derfor undrer Carsten Munk-Hansen sig. 

 - I tilfældet med de to store kyllingestalde kan man ikke undsige sig en ibrugtagningstilladelse, sådan som kommunen svarer, det er sagen, siger Carsten Munk-Hansen og tilføjer:

- Der er nogle undtagelsesbestemmelser for perifere bygninger, men et byggeri af to kyllingestalde på samlet 5.600 kvadratmeter kan efter mit skøn ikke omfattes af den dagældende undtagelsesregel. Det kan man ikke være i tvivl om. 

Kerteminde Biogas og kyllingestaldene i baggrunden.
Kerteminde Biogas og kyllingestaldene i baggrunden.
Foto: Svante Lyngsie

Ifølge Carstens Munk-Hansen er formålet med en ibrugtagningstilladelse, at kommunen i dette tilfælde kan sikre sig, at vilkårene for en byggetilladelse er overholdt, samt give bygherren mulighed for at tage bygningen lovligt i brug.

Samme synspunkt har Kristian Baatrup, der er landinspektør og partner i virksomheden Skel. Han har set dokumentationen som Kjerteminde Avis og TV 2 Fyn er i besiddelse af og undrer sig over Kerteminde Kommunes svar.

Arkivfoto: I tv-programmet "Politiker uden politik" viste Hans Luunbjerg i forbindelse med kommunalvalget i 2017 blandt andet rundt i sine store kyllingestalde.
Arkivfoto: I tv-programmet "Politiker uden politik" viste Hans Luunbjerg i forbindelse med kommunalvalget i 2017 blandt andet rundt i sine store kyllingestalde.

- Det oplyses, at kommunen vurderer, at de to kyllingestalde er omfattet af en undtagelsesbestemmelse i BR10, hvorefter der ikke skal meddeles ibrugtagningstilladelse. Min vurdering er dog, at der skal meddeles ibrugtagningstilladelse, idet der i samme bestemmelse anføres, at bestemmelsen ikke omfatter avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, siger han og tilføjer:

- Jeg undrer mig således over, at kommunen tilsyneladende er villige til at tage en risiko for tab af dyreliv ved at undlade at afslutte byggesagen ”rigtigt” – ved kontrol af dokumentation og udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Ingen kommentarer 

TV 2 Fyn har over flere uger sendt flere forespørgsler om interview til Kerteminde Kommune for at få svar på, hvorfor den ikke undervejs undersøgte om tilladelserne til de to kyllingestalde var i orden. Kommunen vil grundet en kommende undersøgelse af Kerteminde Biogas, som også ejes af Hans Luunbjerg, ikke svare på spørgsmål på nuværende tidspunkt. 

Den tidligere borgmester har den seneste tid været i vælten i forbindelse med at kammeradvokaten i efteråret 2023 konkluderede, at han og hans administration var inhabile, da han modtog en lang række tilladelser til udvidelsen af sit biogasanlæg, mens han selv var borgmester fra 2014 til 2017.

Hans Luunbjerg har ikke ønsket at stille op til interview hos TV 2 Fyn om sagen. Han har oplyst, at kyllingeproduktionen i januar 2021 fik forlænget miljøgodkendelsen til produktion af én million kyllinger årligt af Kerteminde Kommune.

Oversigt

    Oversigt