Munkebo - nu med nye millioner

3 millioner kroner skal puste nyt liv i Munkebos beboere og deres fællesskab. En aktiv natur- og bypark er midlet.

Det er Lokale og Anlægsfonden, der netop har bevilget 3 mio. kr. til etableringen af en ny aktiv natur- og bypark i Munkebo.

En række ildsjæle fra byens frivillige idræts- og kulturforeninger er gået sammen med Kerteminde Kommune og Munkebo Kulturhus om at udvikle en vision, som skal samle alle indbyggere på tværs af aldersgrupper, interesser og kulturelle forskelligheder og blive den gamle værftsbys nye samlingspunkt.

Den vision er nu ved at materialisere sig i form af en bypark etableret på et uudnyttet område tæt på bymidten. Byparken vil blive opdelt i tre tematiske områder. Et til idræt, et til friluftsliv og et til leg og socialt ophold. De tre områder bliver bundet sammen af en 1,5 km lang delvist oplyst stiforbindelse, der kan bruges til både løb, cykling og rulleskøjter.

Huse i trætoppe og fitness

1004 bypark4

Idrætsområdet bliver placeret ved det lokale idrætscenter og vil indeholde fitnessfaciliteter, forskellige størrelser boldbaner og løbebaner.

Området til friluftsliv placeres i et område med søer, hvor spejderne allerede holder til i deres hytter. Spejderfaciliteterne bliver suppleret med huse i trætoppene, et udekøkken, små broer over søerne og vådområderne og en skøjtebane om vinteren.

Det tredje område til leg og socialt ophold bliver anlagt ved en daginstitution og får en naturlegeplads, motorikredskaber, naturtårn bl.a. til fuglekigning, et madpakkehus og flere opholds- og lækroge, hvor voksne kan slå sig ned, mens børnene leger.

Byparken får i alt en udstrækning på 220.000 m². Den er er tegnet af Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere i samarbejde med Copla Legepladser + Learning Spaces.

Der mangler dog stadig nogle millioner

1004 bypark2

Projektet koster i alt 19,6 mio. kr. at etablere. Kommunen ventes ligeledes senere i april måned, at bidrage med 3 mio. kr. til projektet. Lokale og Anlægsfonden har medvirket til udviklingen og støtter nu projektet med 3 mio. kr.

- Med denne store donation samt kvalitetsstempel af parkens idé og indhold fra Lokale og Anlægsfonden, er vi nu kommet et stort skridt videre i forhold til at realisere vores vision om et unikt fællesområde for indbyggerne i Munkebo by samt Kerteminde Kommune. Visionen om at skabe en fysisk og social ramme om mangfoldige aktiviteter med fokus på sundhed, leg, læring, trivsel og fællesskab er nu inden for rækkevidde, siger Klavs Lauridsen, initiativtager og formand for den selvejende institution "Munkebo Bypark".