I det fynske folks tjeneste

Asylcenter på Langeland bliver genåbnet

Center Holmegaard på Langeland genåbner som midlertidigt asylcenter.

Center Holmegaard på Langeland genåbner som midlertidigt asylcenter.

Dansk Røde Kors genåbner centret efter aftale med Udlændingeservice - i første omgang som midlertidigt asylcenter indtil udgangen af 2010.

Det er det store antal asylansøgere har skabt behov for at åbne endnu et opholdscenter.

Oprindeligt husede bygningerne kasernen til Langelandsfortet, dernæst boede der asylansøgere indtil 2004, i øjeblikket er der kursus og træningscenter på lokaliteten.

Efter planen bliver der plads til 170 asylansøgere på Center Holmegaard. I første omgang er der planlagt en midlertidig indkvartering af ca. 100 beboere, indtil plangrundlaget er endeligt afklaret.

Centeret får 20-25 ansatte

Centret vil i startfasen blive døgnbemandet og beboergruppen vil være familier samt derudover et antal voksne enlige og par.

- Vi glæder os til at etablere os igen på Langeland og genoptage det tidligere gode samarbejde med lokalområdet - og vi føler os allerede nu taget godt imod, siger asylchef Jørgen Chemnitz fra Døde Kors.

Der vil på centret blive etableret aktivitets tilbud for beboerne: IT/lektie café, fitness-rum og værksteder, lige som der i første omgang vil blive undervisning og aktivering på centret. Muligheden for at etablere skoletilbud uden for centret bliver også undersøgt.

Centeret vil også lægge op til et samarbejde med lokale foreninger omkring blandt andet fritidstilbud, og når man er kommet driftmæssigt på plads og en endelig afklaring findes, bliver der åbent hus arrangement for lokale borgere og samarbejdspartnere.

Centeret får 20-25 ansatte, blandt andet indenfor pædagogik, undervisning, sundhed, socialt netværk og tekniske medarbejdere.

Læs mere