Bekymrende velfærdsudfordringer forude: I 2050 er hver femte langelænder 80 år eller ældre

Langeland står overfor en enorm udfordring på sundheds- og ældreområdet. Hver femte langelænder vil ifølge Robusthedskommissionen være over 80 år i 2050. Nye anbefalinger skal hjælpe med løse den udfordring.

Fremskrivning viser, at op mod hver femte borger i Langeland Kommune er over 80 år i 2050. Lige nu udgør de 80+-årige i Langelands befolkning cirka 9 procent, i år 2050 vil det tal være fordoblet til cirka 18 procent.

Og det vil udfordre velfærden. 

- Det er bekymrende. Den nuværende økonomiske situation kan ikke håndtere det stigende antal ældre lokalt på Langeland. Der bliver nødt til at ske noget, og vi må indse, at der skal mere økonomi til, lyder det fra Bo Carstens Nissen fra Ældre Sagens lokalafdeling på Langeland.

Det stigende antal ældre er netop årsagen til, at et ekspertråd, også kaldet Robusthedskommissionen, i går kom med anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal håndtere opgaven med det stigende antal ældre. 

Og hos Danahus Plejecenter i Rudkøbing er tallene i rapporten bekymrende:

- Det er en skræmmende udvikling. Vi bliver nødt til at få tilført flere midler til driften, så man kan få flere hænder. Vi går ned i serviceniveau, når vi ikke har ressourcerne. Og det betyder, at pårørende bliver nødt til at hjælpe mere, end de allerede gør, fortæller Amalie Kyung Littau, praktisk udviklingsmedarbejder på Danahus Plejecenter. 

Mangel på ressourcer

Stigningen i antallet af ældre på Langeland vil komme til at kræve flere ressourcer og mere personale, hvis de i fremtiden skal have den nødvendige pleje. Men i en kommune, der i forvejen er presset økonomisk, er spørgsmålet, om det er realistisk?

- Grundholdningen siger, at alle skal have ret til en værdig pleje og omsorg, men det er svært, når kommunen er i så voldsom og presset en situation. Kommunen forsøger at gøre, hvad de kan, men det er begrænset, hvad de kan gøre, lyder det fra Bo Carstens Nissen.

Formand for sundhed- og servicesektoren i FOA Sydfyn, Louise Brandstrup, er også usikker på, om Robusthedskommissionens anbefalinger kommer til at række i Langeland Kommune:

- Langeland Kommune er i forvejen en af de kommuner, der bruger allerflest penge på 65+-årige, så her løser anbefalingerne ikke det hele, det kræver flere penge, og det er penge, som vi ikke har.

For Louise Brandstrup handler det om, at man i kommunen bliver bedre til at effektivisere og udnytte de ressourcer, man i forvejen har. Her opfordrer hun stærkt til, at beslutningstagerne kommer i tættere dialog med medarbejderne, som står med opgaverne hver dag.

En af de langelændere, som netop arbejder med de ældre, er Amalie Kyung Littau. Og hendes udmelding er klar:

- Vi vil de ældre det allerbedste, og bliver vi mere pressede, så kan det ikke lade sig gøre at give dem det allerbedste. Vi kan simpelthen ikke holde til det, og så er der ingen tilbage til at passe de ældre.

Kommissionens vurdering

Den overordnede anbefaling lyder, at der skal ske en forandring i sundheds- og ældreområdet for at være i stand til at løse den fremtidige udfordring. 

I deres anbefaling skriver de: 

 - Vi finder, at der skal ske en gennemgribende forandring på sundheds- og ældreområdet i Danmark for, at vi kan sikre robusthed og bæredygtighed i indsatserne på længere sigt.

Og i Langeland Kommune, hvor økonomien er presset til det yderste, mener formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, Winni Kielstrup Hansen, at det er en umulig opgave for kommunen at løse alene: 

 - Vi har ikke kunnet gøre det anderledes, for vi har ikke haft ressourcerne til det. Der er ingen tvivl om, at vi i lang tid gerne har villet forebygge og investere på ældreområdet, men der har ikke været økonomi til det. Vi har ramt loftet i forhold til antallet af ældre for lang tid siden. Og når der ikke kommer det skattegrundlag, der skal til for at varetage opgaven, så kan det ikke lade sig gøre.

På landsplan forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 310.000 frem mod 2050, og det er en fordobling af andelen, vi har i dag.

Oversigt

    Oversigt