Dagens Fantastiske Fællesskab: Nattens gule hjælpere

Nattelivet i Rudkøbing er mindre utrygt, når Natteravnene patruljerer. Nu er de med i konkurrencen Fantastiske Fællesskaber.

Sådan her beskriver Natteravnene Langeland sig selv i deres indstilling:

Natteravnene Langeland er en del af et landsdækkende fællesskab, men vigtigst -samt først og fremmest -er vi en del af et lille, lokalt forankret fællesskab, der har eksisteret i 15 år. Natteravnene Langeland giver, gavner, samler og favner de unge, men også den langelandske mangfoldighed.

Natteravnene har til formål at skabe tryghed for de unge, når de færdes i aften- og nattelivet.

Hvordan skaber I tryghed?

Natteravnene er meget synlige og tilgængelige for en snak med de unge, der selv ønsker at tale med Natteravnene. - Vi sladrer aldrig om, hvad vi hører og observerer.

Natteravnene har også til formål at integrere frivillige, som har haft en uheldig fortid, og derfor ofte mangler lokalt netværk. Det er f.eks. tidligere misbrugere (Natteravnene skal have en pletfri Børneattest, som rækker 10 år tilbage).  

Hvem hjælper I?

Natteravnenes målgruppe er unge i det offentlige rum, der er ude på egen hånd om aftenen og om natten.

Natteravnene Langeland er med til at skabe øget socialværdi, gennem omsorg og forbyggende indsatser. Natteravnene er Danmarks største kriminalpræventive frivilligindsats.

Hvem er I?

Indsatsen udføres af frivillige voksne. Natteravnene Langelands fællesskab byder alle velkommen, der ønsker at tage et medansvar for at øge trygheden i vores lokalområde.

Natteravnene Langeland er lokale voksne med overskud, der gerne vil skabe tryghed for unge -samt gøre en forskel i vores eget lokalområde.

Vi er synlige i gadebilledet om aftenen, natten, til diverse halfester, diskoteker, by- night, havnefester rundt på øen, samt Langelandsfestivalen. Derudover har vi et godt fællesskab med Natteravnene Svendborg, hvor vi går ture til for eksempel gymnasiefester.

En stor værdi for Natteravnene Langeland er, at der skal være plads til alle (der er indforstået med at efterleve konceptets regelsæt).

Natteravnene Langeland er fantastiske til at rumme hinandens forskelligheder og værdier.

Natteravnene Langeland opbygger og udnytter stærke relationer i foreningen, der gavner kvaliteten og effektiviteten i foreningen. Samtidig styrker vi trivsel og gode relationer ved at være fælles om at være i "gul jakke", samt de opgaver, som vi engageres i.

Hvad gør I ellers?

Vi afholder arbejdsweekender, hvor vi møder talstærkt op for at bidrage, samt støtter den gode sag. Og så afholder vi Nordisk Natteravn dag, hvor vi styrker fællesskabet ved at være synlige, promovere os selv, og vores fællesskab. Hverve nye medlemmer og "male" vores lokale by (Rudkøbing) gul.

Vi arrangerer kurser til gavn for vores medlemmer, så de føler sig bedre "klædt på", når de møder de unge ude i aften- og nattelivet. For eksempel: Konflikthåndtering- og kommunikationskursus samt førstehjælpskursus.

Derudover inkluderer Natteravnene Langeland de unge ved at invitere dem til vores gule natteravns-campingvogn, hvor vi serverer kaffe, vand, sodavand, hjemmelavet kage eller griller pølser til de unge. Vi giver os altid tid til at lytte og tale med børn og unge - på de unges initiativ.

Derudover arrangerer vi foredrag for de unge med relevante emner som for eksempel stofmisbrug og mobning. Foredragsholdere som: Mads Marius, Frank Clifforth, Peter Mygind og Lene Risbjerg.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Natteravnene Langelands pris skal udelukkende gå til formålet med at styrke de unges sociale kapitaler.

Prisen skal gå til konkrete og udviklende formål, der inkluderer og styrker de unges sociale relationer på Langeland i en positiv retning.

Forhåbentlig vil de kommende tiltag være med til at mindske mobning, misbrug, hærværk samt nedsætte kriminaliteten på Langeland: Via foredrag eller ved at arrangere events for de unge, hvor de kan styrke fællesskabet med "god gammeldags hygge", hvor de unge kan erfare, at man godt kan have det sjovt og være en del af et fællesskab uden alkohol. 

Derudover skal nogle af pengene bruges til tre Natteravns-cykler, så vi bedre kan "dække" Rudkøbing by og omegn.

Besøg Natteravnene i Rudkøbing på Facebook.

FAKTA