I det fynske folks tjeneste

Hårdt ramt af kvoter: Fynske fiskere kan søge støtte

Erhvervsfiskere, der fisker efter torsk og sild i Østersøen, er hårdt ramt af lave kvoter. Fiskeriministeren åbner derfor en støtteordning.

Foto: Arkiv / Morten Albek

De lave kvoter på torsk og sild i Østersøen har presset fiskerierhvervet i 2020. Derfor har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier afsat 10 millioner kroner til en støtteordning for fiskerne.

- Fiskerne i Østersøen står i en særdeles vanskelig situation på grund af de lave kvoter på sild og torsk. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu åbner en kompensationsordning, hvor fiskerne kan få en midlertidig økonomisk håndsrækning, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Læs også Fynsk fiskeri sejler mod afgrunden

I februar blev det derfor besluttet at oprette en støtteordning til torske- og sildefiskerne i Østersøen, og siden da er der blevet arbejdet på, hvordan støtteordningen skulle skrues sammen. Det er sket i samarbejde med fiskeriorganisationerne.

- Jeg sætter pris på fiskeriorganisationernes forslag til, hvordan ordningen indrettes bedst muligt, og jeg mener, at det er lykkedes at målrette ordningen de fiskere i Østersøen, der er mest afhængige af torske- og sildefiskeriet, siger Mogens Jensen.

Fiskerne nu kan søge pengene nu. 

Fakta

  • For torsk er reduktionen på 60 og 92 procent i henholdsvis den vestlige og østlige Østersø.

  • Sildekvoterne er ligeledes reduceret med 65 procent i den vestlige Østersø.

  • Reduktionen er sket på baggrund af den biologiske rådgivning fra ICES.

  • Aktive fiskere, der havde licens til torsk eller sild i Østersøen per 1. januar 2020, eller aktive fiskere, der har landet torsk eller sild i perioden 2017 til 2019, og som i væsentlig grad er afhængig af fiskeriet i Østersøen, vil kunne søge støtteordningen.
  • Under ordningen kan hver fisker maksimalt modtage 223.500 kroner.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet