I det fynske folks tjeneste

Letbane-glansbilledet: Prisen på alternativet blev kunstigt skruet op

Letbanen i Odense skal efter planen stå færdig i 2020, men nu viser det sig, at politikerne i Odense kan have truffet valget om en letbane på et forkert grundlag.

00:34

Prisen på letbanens alternativ er skruet unaturligt højt op, for at få politikerne til at vælge letbane-løsning, mener lektor.

Prisen på letbanens alternativ er skruet unaturligt højt op, for at få politikerne til at vælge letbane-løsning, mener lektor.

1 af 2

I 2011 vedtog et enigt byråd i Odense, at byen skulle have en letbane. Afgørelsen blev blandt andet truffet på baggrund af en teknisk baggrundsrapport fra konsulentfirmaerne Atkins, Incentive Partners og Grontmij Carl Bro.

Rapporten havde til formål at undersøge, om Odense skulle have en letbane eller et moderne bussystem - et såkaldt BRT, hvor lange ledbusser ligesom letbanen kører i egne spor igennem byen. Valget faldt på letbanen

Trafikforsker: Det er oversat fra engelsk til dansk
Den tekniske baggrundsrapport - "Odense Kommune - Foranlyse af Letbanen" - indeholder en lang række beregninger omkring valget af en letbane eller en moderne busløsning. 

Men især et afsnit i rapporten sætter Niels Melchior, der er ekstern lektor og forsker i kollektiv trafik ved Aalborg Universitet, nu spørgsmålstegn ved. 

Rapporten til Odense Kommune indeholder et skema med en række fordele og ulemper ved henholdsvis letbaner og BRT-systemer. 

Og hvis man sammenligner dette med en amerikansk rapport fra Metropolitan Area Planning Council, der er en organisation fra Boston i USA, ligner dokumenterne hinanden i meget høj grad.

Fra den tekniske baggrundsrapport "Odense Kommune - Foranalyse af letbanen".

I begge rapporter går flere oplysninger igen. Det fremgår dog ikke af den danske rapport, at informationerne er hentet her. Derudover er der udeladt visse dele i den rapport, der er lavet til Odense Kommune. 

Og dette møder kritik fra trafikforskeren. 

Udklip fra rapporten fra Metropolitan Area Planning Council

- De ligner hinanden meget. Det virker til, at man har oversat direkte fra den amerikanske rapport til Odenserapporten, og man burde angive den kilde, man har brugt, siger Niels Melchior.

Rapporten er farvet
Derudover er der en række ting i rapporten, der ifølge forskeren virker mistænkelige. Han mener ikke, at rapporten viser et objektivt billede af, hvordan tingene rent faktisk hænger sammen. 

- Man farver tingene til fordel for letbanen, og drejer tingene negativt i i forhold til bussystemet, siger Niels Melchior.

Derudover mener forskeren, at blandt andet anlægsprisen for et moderne bussytem i Odense er meget højt sat i forhold til andre steder i landet. Prisen for at anlægge et BRT-system i Odense ville ifølge den tekniske baggrundsrapport ligge på omkring to milliarder kroner tilbage i 2011. Men i følge Niels Melchior er dette beløb meget højt, da man i Odense blandt andet har regnet prisen for at flytte og grave kabler med i prisen for busløsningen, selvom dette ikke er nødvendigt langt de fleste steder. Derfor bliver prisen meget høj. 

00:29

Niels Melchior forklarer letbane-alternativet BRT.

Luk video

- Det er ikke forkert, at man har brugt de tal, men man har brugt nogle forudsætninger, der gør, at beløbet bliver så højt. Og det her med at lægge ledningerne om, det er ikke noget, man normalt gør de steder, hvor man laver disse busløsninger - og dermed bliver prisen meget høj, forklarer Niels Melchior. 

Til sammenligning arbejder Aalborg Kommune lige nu på at få 12 kilometer BRT-strækning gennem byen. Aalborg Kommune regner med, at denne løsning kommer til at koste omkring 540 millioner i anlægspris - det er omkring en tredjedel af, hvad Aalborg Letbane havde kostet at anlægge.

Interaktive tidslinje: Letbanens opførsel

Fakta om letbanen

1. Samlet budget på tre milliarder kroner
2. Ruten bliver 14,5 kilometer lang
3. Der bliver i alt 26 stationer
4. 10 minutter mellem hver afgang
5. Letbanen bliver bygget i sammenhæng med det allerede eksisterende bus- og togtraffik
6. Der forventes 34.000 passagerer hver dag