Baltic Pipe: Gasledning trækkes under Lillebælt

Arbejdet med at trække en fire kilometer gasledning på tværs af Lillebælt er gået i gang.

I løbet af de kommende måneder krydser gasledningen Baltic Pipe de fire kilometer på tværs af Lillebælt. Gasledningen blive samlet på den jyske side af Lillebælt og bliver så trukket til den fynske side med et kraftigt spil ved Middelfart.

Gasledningen bliver i disse dage svejset sammen ved Gl. Ålebo øst for Kolding. Den bliver så trukket ud i Lillebælt syd om Fænø og på land ved Skrillinge strand på Fyn.

- Gasrørene blive samlet i sektioner på 700 meters længde, som så igen bliver samlet med endnu et stykke på 700 meter på vej ud i Lillebælt, fortæller projektleder Andreas Gjendal fra Energinet i en video udsendt af Energinet.

Ude i Lillebælt er et fartøj med gravemaskine i gang med at lave den rende i de lavere dele af Lillebælt, som gasledningen skal lægges i. Senere kommer et andet fartøj, som skal suge en rede fri på den dybere del af Lillebælt. Lillebælt er omkring 80 meter dybt ud for Gl. Ålebo.

Arbejder forventes afsluttet hen på efteråret.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Oversigt

    Oversigt