I det fynske folks tjeneste

Sporarbejde giver støj i Middelfart

Banedanmark går i påsken i gang med sporarbejder på strækningen mellem Kauslunde og Middelfart.

Sporarbejdet er et tungt og støjende foretagende og vil kunne være til gene for naboerne langs banen.

Skærverne og det underlag, de ligger på, skal udskiftes.

Skæverne skal have en vis størrelse dels for at kunne fungere som dræn, og dels for at kunne absorbere stød og rystelser.

Det er særlig på stykket mellem Lillebæltskolen og Vandværksvej, der vil blive berørt. Der skal bruges mange maskiner til at udføre jobbet, både gravemaskiner, lastvogne, jernbanevogne og sporjusteringsmaskiner.

Arbejde i døgndrift

- Sådanne sporarbejder er et tungt og støjende foretagende og vil kunne være til gene for vores naboer langs banen, siger projektleder Tom S. Andersen fra Banedanmark. 

De gamle skærver og grus skal køres væk, mens de nye materialer skal transporteres frem, og det kan også medføre støj-gener.

Banedanmark går i gang med arbejdet allerede nu, men størstedelen af arbejdet vil foregå mellem 8. april kl. 23.00 og 14. april kl. 04.00. I den periode er det ene spor lukket for togtrafik. Derfor bliver der arbejdet i døgndrift i påskedagene, så sporet kan åbnes igen hurtigst muligt.