Succes i ældreplejen: Sådan har sosu-medarbejderne fået mere tid til de ældre

I Middelfart har simple tiltag og fri kommunikation skabt mere tid med borgerne i ældreområdet.

Mindre krudt på dokumentation og mere tid til nærvær. 

Det er resultatet af, at ældreplejen i Middelfart Kommune har fået frihed til at gentænke deres arbejdsgang.

- På en god dag kan det godt være en halv time eller tre kvarters tid, jeg sparer, siger Marianne Haugaard, sosu-assistent i hjemmeplejen i Nørre Aaby.

Tiden kan hun i stedet bruge sammen med borgerne, hun besøger.

De op mod 45 minutter er opstået, fordi sosu-medarbejdere og sygeplejersker ved Kongshøjcenteret møder ind samme sted om morgenen, selvom de har forskellige ansvarsområder.

- Den lille forandring har skabt en større sammenhæng. Nu kan de tale sammen om morgenen og være til stede med borgerne om dagen. Så har borgerne ikke en oplevelse af, at medarbejderne er fraværende, fordi de hele tiden skal bruge tid på at ringe frem og tilbage, forklarer Vicky Kim Andersen, senior- og sundhedschef i Middelfart Kommune.

Frikommune

Middelfart er én af syv kommuner, der er blevet gjort fri for statslig regulering. De har sammen med Langeland og Viborg fået næsten frie tøjler på ældreområdet.

I Middelfart har de brugt frigørelsen til at ”vende arbejdet på hovedet” og skabe en kulturændring.

- Vi er i organisationen blevet bevidste om, at vi skal tale sammen på tværs og drøfte, hvad der giver mening. Det kræver, at vi har is i maven og tør at tage nogle snakke, som vi ellers ikke har gjort.

- Borgeren kommer først, og vi har struktureret vores processer efter, hvilken oplevelse borgeren skal have, når de får besøg af kommunens medarbejder, eller ringer ind til forvaltningen og skal have hjælp, fortæller Vicky Kim Andersen. 

Administrative roller er vigtige

I regeringens reformudspil 'Danmark kan mere III', bliver der lagt op til, at medarbejdere i kommuner og forvaltninger skal væk fra skærmen og i stedet tage del i borgernære funktioner. 

Og netop det med at skære administrative stillinger væk, bekymrer Vicky Kim Andersen.

- Man kan ikke skelne mellem kolde og varme hænder. I stedet for at skære i administrative stillinger, synes jeg, man skal se på, hvordan administrative medarbejdere kan aflaste de varme hænder. Så de kan bruge mere tid med borgerne, som er det, de er bedst til.

Dog er Vicky Kim Andersen nysgerrig efter at høre flere nuancer i reformudspillet.