Faaborg-Midtfyns budget på plads

En enig kommunalbestyrelse vedtog onsdag Faaborg-Midtfyn kommunes budget for 2012 og tre år frem.

Kommunen regner med at få et overskud på 22 millioner kroner i 2012, og der skal opnås et samlet overskud fra 2012 - 2015 på 37 millioner kroner.

Driftsbudgettet reduceres med 24 millioner kroner i 2012 ved omstilling, effektivisering og innovation.

Frem til 2014 reduceres driftsbudgettet med 130 millioner kroner. Det er 20 millioner mindre end målet. De skal findes i 2013 og 2014.

Forbedringer

Budgettet rummer nogle tiltag, der skal gøre Faaborg-Midtfyn til et attraktivt sted at bo:

 • Undervisningstiden for 4.-6. klasse øges til vejledende timetal. Dette har været et klart politisk ønske og i en tid, hvor det er svært at finde plads til ny drift, er det lykkes at gennemføre dette tiltag ved at reducere lærernes tid til pauser.
 • Der er politisk enighed om, at undervisningstiden ikke vil blive reduceret igen inden for denne valgperiode
 • Et tilbud om rygestop, som er målrettet de unge, som tager udgangspunkt i nationale anbefalinger for rygestop til unge udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.
 • Der afsættes driftsmidler til at understøtte anlægsinvestering i digitale tavler inden for skole og dagtilbud
 • Der etableres tilbud om juniorklub i alle områder med 0.-6. klasse skoler.

Stort anlægsbudget

[list]

 • 98 mio. kr. til udbygning og renovering af Nordagerskolen og Sundskolen
 • 92,5 mio. kr. til master- og helhedsplaner - heraf 43,1 til Masterplan Faaborg (Havnebad, Byskolen og Faaborg Fritidscenter), 18,6 mio. kr. til Masterplan Ringe (Stationsnære arealer) og 30,8 mio. kr. til Helhedsplan Årslev (ny vej, renovering af Stationsvej samt opfølgning på helhedsplanen)
 • 40 mio. kr. til renovering af veje
 • 37 mio. kr. til nyt plejecenter i Nr. Lyndelse
 • 23,5 mio. kr. til anlæg af cykelstier og trafiksikkerhedsplan
 • 16 mio. kr. til ny integreret institution i Årslev/Sdr. Nærå
 • 10,8 mio. kr. til forskønnelse af landsbyer
 • 5,3 mio. kr. til etablering af nyt juniorklubtilbud til alle unge i kommunen
 • 5 mio. kr. til køb af nye arealer i forbindelse med Tarup-Davinde
 • 5 mio. kr. til renovering af haller og idrætscentre
 • [/list]