Kommunal behandling drev psykisk sårbar 16-årig ud i sammenbrud

Nordfyns Kommune har drevet en psykisk sårbar 16-årig pige ud i et personligt sammenbrud. Det fremgår af dokumenter fra psykiatrisk skadestue.

Nordfyns Kommune giver ikke psykisk sårbare børn og unge den hjælp, de har krav på. Tværtimod.

Det mener forældrene til en 16-årig pige, som kæmper med OCD, indlæringsvanskeligheder og svær angst.

- Vi ved ikke, om vi har hende i morgen. Vi er hele tiden på vagt. Hvad sker der, når du kommer hjem fra arbejde? Det er en frygtelig situation. Vi ved ikke, hvornår nok er nok for hende, siger forældrene til den 16-årige pige.

De har af hensyn til deres datter valgt at medvirke anonymt, men deres identitet er redaktionen bekendt.

Seneste behandlingsforløb kørte af sporet

Forældrenes kritik kommer efter, at kommunen har forsøgt sig med flere forskellige behandlingsstrategier, hvoraf det seneste behandlingsforløb - ifølge et notat fra psykiatrisk skadestue - har været årsag til, at deres datter er blevet dårligere.

quote Vi ved ikke, om vi har hende i morgen.

Mor til 16-årig.

I notatet står der:

- Særligt det, at sagsbehandleren har iværksat daglige opgaver via Cool Kids forløbet, har virkelig fået bægeret til at flyde over, da hun ikke kognitivt kan være med til at kapere disse opgaver. Særligt ikke på egen hånd, da hun har svært ved at forstå dem. Det vurderes herfra at have været en udtalt belastning, der har fået bægeret til at flyde over.

Vurderingen er lavet af en læge på psykiatrisk skadestue i begyndelsen af april 2017.

Her blev den 16-årige pige umiddelbart efter en behandlingssession med en medarbejder fra kommunens Familiehus så psykisk dårlig, at forældrene måtte hente hende og køre hende på psykiatrisk skadestue.

Lægen skriver videre:

- Ser en tydelig belastet pige i skadestuen, der er grådlabil og ked af det. Har svært ved at sætte ord på situationen. Synes, det hele virker uoverskueligt, og det eneste, hun føler kan løsne lidt for det, er tanken om at skulle væk herfra og tage sit eget liv.

Uddrag af ambulantepikrise fra psykiatrisk skadestue, OUH.
Uddrag af ambulantepikrise fra psykiatrisk skadestue, OUH.

Det behandlingsforløb - som altså ifølge både forældrene til den 16-årige og den læge, som tog imod på psykiatrisk skadestue den dag i begyndelsen af april, forværrede pigens situation - blev som følge af episoden stoppet.

Forældre: Kommunens behandling er uprofessionel

Forløbet har fået forældrene til at tvivle på, at Nordfyns Kommune har den rette behandling til deres datter.

Datteren har været igennem flere forskellige behandlinger i kommunens Familiehus. Senest et såkaldt Cool Kids forløb, som bruges til børn med angst.

- Du kan bare mærke, at det dér, det er ikke professionelt. De forsøger at presse og pace hende, og det kan hun ikke tåle. Hun kan ikke tåle pres, siger forældrene til den 16-årige.

Forløbet har ifølge forældrene ikke været varetaget af en psykolog. Ligesom den forældredel, som normalt er en integreret del af Cool Kids behandlingen, ikke er blevet iværksat.

Hvad er Cool Kids?

- Vi har sagt på møderne; tag det nu stille og roligt, men der er sket lige det modsatte, siger den 16-åriges far.

Nordfyns Kommune: Vi har de rette faglige kompetencer

Trods lægens klare beskrivelse af det seneste kommunale behandlingsforløb som forværrende faktor, afviser Nordfyns Kommune, at man mangler de faglige kompetencer til at behandle den 16-årige.

- Der har været tale om et behandlingsforløb, hvor behandlingen er ophørt på baggrund af ønske fra den unge og forældrene. Tilrettelæggesen af en kommunal behandling har det formål at støtte børn og forældre, således at barnet og forældre hurtigst muligt kommer i en positiv udvikling, siger chef for Børn og Familie, Henrik Jacobsen, Nordfyns Kommune.

Forældrene til den 16-årige har efterhånden mistet tilliden til, at de kommunale familiebehandlere, som har behandlet på deres datter, har den rette faglighed. Kan du forstå deres bekymring?

- Jeg har forståelse for forældrenes bekymring. Jeg konstaterer samtidig, at vi i Nordfyns Kommune har ansat kompetente medarbejdere, som hver dag yder en stor indsats for at støtte børn og forældre ud fra en faglig tilgang. Medarbejdere, som arbejder med behandling, er blandt andet uddannet i evidensbaserede behandlingsmetoder, siger Henrik Jacobsen.

Vil ikke søge vejledning hos gratis specialister

Nordfyns Kommune fastholder altså - trods flere fejlslagne behandlingsforsøg - at man har de fornødne kompetencer til at behandle den 16-årige pige.

Derfor har kommunen også gentagne gange afvist forældrenes opfordring til at søge råd og vejledning hos statens specialrådgivning, VISO.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de ikke vil søge vejledning hos VISO, når det er gratis. Det er netop dem, der har den nødvendige viden om, hvordan flere diagnoser og problemstillinger spiller sammen, siger moren til den 16-årige.

Nordfyns Kommune har senest i marts 2017 afvist at lade den 16-årige pige blive udredt ved statens specialister, VISO.
Nordfyns Kommune har senest i marts 2017 afvist at lade den 16-årige pige blive udredt ved statens specialister, VISO.

Familiechef: Ingen grund til at spørge om råd uden for kommunen

Oplevelsen af, at der skulle være behov for hjælp udefra i sagen om den 16-årige pige, deler man ikke i familieafdelingen i Nordfyns Kommune.

- Vi har i den konkrete sag vurderet, at medarbejderne har de faglige kompetencer til at udrede og afdække hvilken form for behandling, der kan fremme, at pigen kommer i en positiv udvikling. Hertil kommer, at der har været et tæt samarbejde med personalet fra børnepsykiatrisk afdeling, hvor vi også har efterlevet specialisternes anbefalinger, siger Henrik Jacobsen, Chef for Børn og Familie, Nordfyns Kommune.

Hvad skal der til for, at Nordfyns Kommune benytter sig af VISO?

- Nordfyns Kommune benytter sig af VISO's ekspertise. Det sker i særlig komplekse sager, hvor vi ikke umiddelbart har de nødvendige kompetencer i forhold til at udrede og afklare den rette støtte eller behandling til gavn for den unge og familien, fortæller Henrik Jacobsen.

DF'er undrer sig over Nordfyns Kommune

Sagen har fået handicapordfører for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl, til at stille en række spørgsmål til Børne- og Socialminister, Mai Mercado.

Hun undrer sig især over, at Nordfyns Kommune afviser at gøre brug af netop det tilbud, som staten har stillet til rådighed for at sikre, at kommunerne har adgang til den rette viden.

- Hvis en kommune har udfordringer med at leve op til gældende regler og ikke benytter de muligheder, man har som kommune i forhold til at søge rådgivning, så synes jeg, vi skal følge op på det, siger Karina Adsbøl, handicapordfører, Dansk Folkeparti.

Karina Adsbøl, Handicapordfører, Dansk Folkeparti.

Privat socialrådgiver: Langt fra et enestående tilfælde

Familien fra Nordfyn er langt fra de eneste, der er kommet i klemme.

Det mener den private socialrådgiver, Lea Holst Strynø, der både via sit arbejde og som bestyrelsesmedlem i den private forening, Støttegruppen Nordfyn, har mødt flere familier, som ikke får den rette hjælp.

- Det er sjældent, at man får de rigtige behandlingstilbud i gennem kommunen, i hvert fald Nordfyns Kommune. De har ikke ret meget, og så vil de rigtig gerne spare, så det er ikke de rigtige fagpersoner, de sætter ind, siger Lea Holst Strynø, privat socialrådgiver og bestyrelsesmedlem i foreningen Støttegruppen Nordfyn.

Den udlægning kan man dog ikke genkende i Nordfyns Kommune.

- Det er min oplevelse, at vi i Nordfyns Kommune har en bred vifte af behandlingstilbud til de børn og unge, som har behov for støtte. Vi har netop prioriteret ansættelse af flere forskellige fagprofessioner i Nordfyns Børne- og Familiecenter. Medarbejderne består blandt andet af socialrådgivere, pædagoger og en psykolog, som er med til at tilrettelægge de tilbud, som familier på Nordfyn kan tilbydes, siger Chef for Børn og Familie i Nordfyns Kommune, Henrik Jacobsen.