Kun penge til lappeløsninger

Vejene på Nordfyn er flere steder så ødelagt af vinterfrosten, at de kan være farlige at køre på. Men kommunen har ikke råd til ny belægning, kun lappeløsninger.

De nordfynske veje har fået store huller. Vand er trængt ned i de slidte vejbelægninger og frosten har flere steder sprængt store huller i asfalten. Ikke helt ufarligt, hvis man kører hurtigt henover et hul i vejen.

Det er primært de gamle amtsveje, som kommunen overtog efter strukturreformen, der er problemet. Flere hundrede kilometer vejbelægning skal nu gennemgås for skader.

Kommunens dårlige økonomi har krævet nedskæringer. Det er gået ud over vejene, hvor man har sparet en halv million kroner, men det ligner nu en uheldig besparelse.

- Det var simpelt hen nødvendigt, fordi kommunens økonomi er for dårlig. Så istedet for at spare på børn og de ældre, så sparede vi på vejene, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Kim Johansen, fra Nordfyns Kommune, Soc.dem.

Indtil hulllerne i vejnettet er lappet, skal bilisterne køre meget forsigtigt, hvis de vil undgå en tur på værkstedet.