Test-mærke spænder ben for små fynske virksomheder

Et dyrt mærkat med aggressiv markedsføring udløser stor kritik blandt små fynske virksomheder, som mener, det er med til at skævvride konkurrencen.

Det kan være svært at starte en ny virksomhed, især på et marked med stor konkurrence. Sådan er det også i ventilationsbrancen. Men udover de vilkår, der ofte er ved at være nystartet virksomhed, oplever de dog også at blive afvist gang på gang af kunder, fordi de ikke har et prestigefyldt mærkat, kaldet Eurovent-certificering. 

- Nogen er til at stole på, sådan skriver firmaet Eurovent som tester ventilationssystemer. Samtidig sammenligner de andre certifceringer med rådne æbler. 

Den aggresive markedsføring af certificeringen betyder, at kunderne i byggebranchen ikke tør andet end at købe Eurovent certificerede varer. Men mærkatet er meget dyrere end lignende certificeringer på markedet. De små ventilations-virksomheder har ikke råd til den dyre certificering, og derfor mener de, at den er med til at skævvride branchens konkurrence. 

Derfor har den lille ventilations-virksomhed Sanovent på Nordfyn inviteret Energi og -Klimaministeren på besøg i håb om hjælp.

- Den er en hæmsko for små innovative virksomheder, og jeg mener, hvis man i Danmark synes, at virksomheder skal kunne vokse sig store, og komme ud i Europa og skabe arbejdspladser, så må man jo sørge for, at der er nogle rammebetingelser for dem, fortæller ejeren af ventilationsvirksomheden Sanovent, Uffe Jespersen.

Skævvrider konkurrencen

Eurovent-certificeringen koster omkring 300.000 tusind kroner, og i Uffe Jespersens tilfælde ville certificeringen af hans tre forskellige slags ventilationssystemer, koste ham tæt på en million kroner.

- De fleste byggerier bliver alligevel testet, når de er bygget færdige, også får man jo syn for sagen. Så måler man jo om elforbruget af det samlede system, også er der jo ingen grund til, at stille særlige krav inden det bliver bygget, fordi man får det alligevel testet bagefter, siger Uffe Jespersen.

Forbruger- og Konkurrence styrrelsen er gået ind i sagen, på baggrund af en undersøgelse de har foretaget, som viser, at certificeringen kan være med til at skævvride brancens konkurrence. Undersøgelsen viser også, at certificeringen ligefrem kan betyde, at mange små virksomheder må dreje nøglen om. 

Mærkat stilles som krav

I en anden ventilations-virksomhed på Fyn, Exhausto i Langeskov, er de Eurovent-certificerede.

- I mange udbud fra blandt andet offentlige institutioner kræves Eurovent-certificeringer, så hvis ikke vi har det, så kan vi måske slet ikke få lov at give tilbud, fortæller Henning Holm Sørensen, der er produktionschef hos Exhausto.

Her er de glade for, at de har råd til den prestigefylte certificering, fordi den skaber stor værdi for deres virksomhed, men de kan godt sætte sig ind i de mindre virksomheders frustration.

- Det ville jeg også være. For det første er det dyrt, for det andet er det frygtelig bureaukratisk. Det er meget bøvlet at have med at gøre, og det tager lang tid. Det kan man være ærgelig over, men man kan ikke gøre ret meget ved det, siger Henning Holm Sørensen.

Hos Dansk Byggeri har man også sympati for de små ventilationsvirksomheder, men henviser til, at den private kunde er i sin gode ret til at stille de krav om certificering, de vil.

Minister kigger på problemet

Efter Klima- og Energiminister Lars Christian Lilleholts besøg i den lille nordfynske virksomhed Sanovent, er han klar med en udmelding.

- Det er noget jeg vil kigge meget på, fordi jeg er meget optaget af, at også små og mellemstore virksomheder har mulighed for at komme ind med deres produkter.  Og det ventilationsanlæg som de producerer her, det lever jo op til alle de forskellige miljøkrav, siger Lars Christian Lilleholt.

Selvom ejer af Sanovent Uffe Jespersen ikke har fået lovet noget, er han optimistisk efter mødet med ministeren.

- Det er jo altid rart at få fint besøg, men det virker som om, at han kan gøre noget ved vores problemstilling, så på den måde har det været en rigtig god dag, siger Uffe Jespersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Eurovent. 

Oversigt

    Oversigt