Tusindvis af fugle forsvundet - rovdyr får skylden

Der er flere forskellige forklaringer på, hvorfor et lavvandsområde omkring Æbelø har mistet mange fuglearter. Ræven, havørne og klimaforandringer får skylden. 

En ny rapport fra Dansk Ornitologisk Forening viser, at syv fuglearter er forsvundet fra et lavvandsområde langs den nordfynske kyst omkring Æbelø.

- Problemet er, at der ikke er særlig mange fugle længere. Et område, som tidligere har været et eldorado for fuglene og boblende af liv, er i dag meget tomt, når vi når hen til foråret, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn Henrik Kalckar til TV 2/Fyn. 

Derudover viser rapporten, at 12 fuglearter er i kraftig tilbagegang. 

Ræven og havørnen

Årsagen skal muligvis findes i, at et større antal ræve har vundet indpas i området. Derudover er havørnene kommet til Æbelø, og de skræmmer formentlig de andre fugle væk. 

- Der er mange årsager. Klimaforandringer kan være én. Vi peger på ræv, store måger og en stærkt øget bestand af havørne som nogle af årsagerne, forklarer Henrik Kalckar. 

Det er især fugle i områderne omkring de lavvandede småøer langt den nordfynske kyst, der er hårdest presset. Han mener, det er et problem, fordi det er et tab for kommende generationer, hvis de skal undvære fuglelivet ved landets kyster.

Tusindvis af fugle har tidligere haft gode vilkår på Nordfyn - her et billede fra Gyldensteen Strand på Nordfyn tæt på Æbelø.
Tusindvis af fugle har tidligere haft gode vilkår på Nordfyn - her et billede fra Gyldensteen Strand på Nordfyn tæt på Æbelø.
Foto: arkiv
Naturområdet er fredet. 
Naturområdet er fredet. 
Foto: arkiv

Finder fuglene ikke bare et andet sted at være?

- Nej, fordi tendensen er generel over hele landet. Fuglene går voldsomt tilbage. Vi har ikke så forfærdeligt mange områder, som ligner det nordfynske øhav. Lavvandede kyster er enormt rige på føde for disse fuglearter, og der burde være masser af fugle sådan nogle steder, siger Henrik Kalckar.

Hvad skal man gøre?

- Vi vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle eksperimenter i gang, hvor vi rævesikrer nogle områder med elhegn. 

Ræven kan på grund af lavvande gå mellem Nordfyn og Æbelø, der ligger i Kattegat cirka fire kilometer fra kysten. Syd for Æbelø ligger de ubeboede småøer Æbeløholm, Dræet og Ejlinge. 

Der er så mange områder i Danmark, der minder om den nordfynske kyst, hvor der flere steder er lavvandet, især omkring Æbelø. 
Der er så mange områder i Danmark, der minder om den nordfynske kyst, hvor der flere steder er lavvandet, især omkring Æbelø. 
Foto: Google