I det fynske folks tjeneste

Vrede over TV 2/FYN-udsendelse

Programmet "Magtens Pris" om Jørgen Simonsen, der alligevel ikke blev borgmester på Nordfyn har vakt vrede hos en af de politikere, der var tæt på forløbet dengang.

TV 2/Fyn har efter udsendelsen "Magtens Pris" - vist på TV 2/ Fyn søndag den 22. september og mandag den 23. september modtaget følgende kommentarer fra Børge Nielsen i Nordfyns Kommune. Vi har - efter aftale med Børge Nielsen - valgt at bringe hele hans indlæg her på tv2fyn.dk

Redaktionen.

Til TV Fyn

Vedr. udsendelsen om Jørgen Simonsen.

Jeg har altid betragtet TV Fyn som en seriøs fjernsynsstation, men efter at havde set den entydige udsendelse med Jørgen Simonsen har jeg mistet al respekt for kanalen, jeg har aldrig før oplevet en TV udsendelse som så ukritisk og useriøst behandlede et så alvorligt emne. Jørgen Simonsen fik jo lov til at fortælle den ene løgnehistorie efter den anden. Jørgen Simonsens utroværdighed var jo netop årsagen til at vi (Ingmar Madsen og undertegnede Børge Nielsen) sprang fra socialdemokraterne og pegede på Morten Andersen som borgmester.

Det vil jeg nærmere begrunde ved en gennemgang af det faktiske forløb ved valget 2009.

Mandag aften forud for valget om tirsdagen, var kandidater og bestyrelse indkaldt til hastemøde hvor der skulle aftales strategi efter valget. Her blev 2 væsentlige ting aftalt. 1 vi skulle gå efter en aftale i "rød stue" 2 og for at det kunne lade sig gøre,måtte der først indgås aftaler når alle parter var tilbage på Rådhuset efter valget. En væsentlig begrundelse for denne aftale var at Jørgen Simonsen og Morten Andersen havde valgt at overvære valget på Rådhuset, i stedet for som sædvanlig at være tilforordnet på et valgsted, hvorimod spidskandidaten for SF Sten Brydegaard, var ude som tilforordnet, ifølge aftalen mandag aften var Sten jo den vigtigste person i forhold til en konstituering i "rød stue".

Stor var min forbavselse derfor da jeg på vej til Rådhuset, i radioen hørte at der var indgået en konstitueringsaftale uden Sten Brydegård havde haft mulighed for at være til stede.

Ifølge Jørgen Simonsens bemærkninger i TV udsendelsen skulle han havde det mandat at han skulle gå efter borgmesterposten, uanset hvem han skulle lave aftale med - en direkte løgn ifølge det der var aftalt dagen i forvejen.

Dagen efter valget var der indkaldt til gruppemøde i den socialdekomatiske byrådsgruppe , her ville vi gerne havde en forklaring på hvad der var sket, og hvorfor han, Jørgen Simonsen, havde handlet imod det der var aftalt mandag aften, Jørgen Simonsen havde faktisk ikke tid til at deltage i mødet, han gik meget hurtigt med den begrundelse at der var noget han skulle tale med Venstre om.

Kort efter Jørgen Simonsen havde haft denne samtale kom 2 af byrådsmedlemmerne fra Venstre, grinende, og spurgte om hvad der dog var galt i Socialdemokratiet. JØRGEN Simonsen var kommet uopfordret til dem og havde sagt: Jeg hører i har problemer i baglandet, hvis det kan hjælpe jer kan i godt få den formandspost vi har fået. Altså uopfordret uden aftale med nogen af os der sad til gruppemødet gav han den eneste formandspost væk Socialdemokraterne havde fået.

Forelagt dette nægtede Jørgen Simonsen dette forløb og indrømmede det kun da vi forlangte at få Venstres repræsentanter ind og bevidne det. Efter han nødtvunget måtte indrømme at han havde givet en formandspost væk påstod han hårdnakket at Socialdemokraterne stadig havde en formandspost. Gået nærmere på klingen måtte han dog indrømme at den post han tænkte på var den der ifølge aftalen tilfaldt SF.

Gruppen og bestyrelsen besluttede så at der skulle tages forhandlinger med Venstre, med henblik på at få den bortgivne formandspost tilbage og i den sammenhæng blev det kraftigt pointeret at det ikke måtte ske ved at oprette et nyt udvalg. Hvad kom Jørgen Simonsen tilbage med, et nyt udvalg. Hvad siger Jørgen Simonsen i TV udsendelsen? Af hensyn til at tilfredsstille Venstre oprettede vi et nyt udvalg. Igen en direkte løgn.

En så utroværdig person kunne jeg ikke, med god samvittighed se i borgmesterstolen i Nordfyns Kommune, jeg ville ved enhver lejlighed tænke på om det han sagde nu var noget vi kunne stole på, hans troværdighed lå på et meget lille sted.

Med baggrund i ovenstående meldte jeg mig ud af den Socialdemokratiske byrådsgruppe og blev kort tid efter ekskluderet af partiet.

Vi var så nogle stykker der gik i gang med at finde en ny konstitution og forsøgte alle muligheder i forhold til vores oprindelige plan om at vi burde konstituere os i "rød stue" det kunne dog ikke lykkedes, hvorfor vi fik den nuværende konstruktion, med Morten Andersen som Borgmester.

Jeg var meget forundret over at Jørgen Simonsen eller organisationen ikke forsøgte at få kontakt til os i perioden op til konstitueringen, han/de kendte os da så godt at de vidste at vi ikke bare satte os med hænderne i skødet. Hvis de havde taget kontakt kunne vi måske forhandle en anden socialdemokratisk borgmester på plads. Men det var som Jørgen Simonsen var gået i "flyverskjul" pressen kontaktede mig flere gange for, for at høre om jeg kunne finde ham.

Når jeg skriver dette er det først og fremmest for at gøre opmærksom på det uheldige i den journalistiske form hvor en enkelt person kan, uimodsagt, komme med påstande der berører andre personer, uden der er mulighed for at tage til genmæle og det andet er selvfølgelig at både jeg og min familie er træt af at blive hængt ud i pressen på løgnagtige påstande.

Efter dialog med Børge Nielsen modtager vi følgende, som vi har valgt også at viderebringe / redaktionen:

Jeg ser gerne at i bringer min version af konstitutionsforløbet.

Jeg har en yderligere bemærkning: Det var oprindeligt min betingelse, at Jørgen Simonsen skulle orienteres forud for det konstituerende møde.

Desværre skete dette ikke, jeg vil fuldt ud give Jørgen Simonsen ret i det synspunkt, at det var for dårligt, at han skulle sidde til møde med Venstres gruppe umiddelbart forud for mødet i salen. Jeg var til møde med andre politikere og kom først umiddelbart før mødet, hvor jeg blev gjort opmærksom på denne situation, da var det for sent at rette op på det.

I skriver, at I vil sætte fokus på de menneskelige omkostninger, situationen har selvfølgelig også haft personlige omkostninger for mig, men jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt, ud over det, at Jørgen ikke fik besked før mødet, ellers er det stadig min opfattelse, at jeg gjorde det rigtige og bedste til gavn for borgerne i vores kommune.

Så brug det, jeg har sendt, som I synes - jeg vil til enhver tid stå inde for det jeg skriver.

MVH

Børge Nielsen

TV 2/FYN's svar

Kære Børge Nielsen.

Mange tak for din henvendelse vedrørende serien "Magtens Pris" - udsendelsen om Jørgen Simonsen.

Jeg er klar over, at det er en kontroversiel sag at give nogle tidligere markante og omdiskuterede politikere taletid. Men vi har truffet valget, da vi finder det af væsentlig samfundsmæssig betydning ikke kun at følge tingene, mens de sker i de højspændte dage omkring et valg - men også netop fokusere på, hvordan tingene efterfølgende udvikler sig for personer, der ender med at blive omdrejningspunkt i markante politiske situationer her på Fyn.

Især op til det kommende kommunalvalg har vi valgt at sætte fokus på omkostningerne ved et lokalpolitisk engagement. Det har vi gjort ved at give ordet til otte tidligere markante politiske personligheder. Kravet har været, at ingen af de medvirkende skal stille op til det kommende valg.

Vi har tydeligt valgt at deklarere serien, så der ingen tvivl for seerne er om, at vi her giver ordet til de frafaldne i vores nærdemokrati - og giver dem muligheden for sætte perspektiv på, hvilke omkostninger, det har haft for dem personligt at være stille op i lokalpolitikken og gå efter magten.

Jeg har nu læst din gennemgang sagen - set fra din side, og selvom det ikke har været til hensigt at sagsbehandle gamle og nu lukkede sager, men netop se på prisen for magten i et større perspektiv, så mener vi alligevel, det er relevant at bringe din reaktion på Jørgen Simonsens udtalelser. Derfor vælger vi nu at bringe din henvendelse til os som modsvar.

Hensigten med programmerne er fortsat at fokusere på de menneskelige omkostninger og det politiske arbejdsmiljø, der hersker i de fynske kommuner, så fynboerne også på den måde får indsigt i, hvordan arbejdet som lokalvalgt politiker er. Vi er klar over, at flere involverede har betalt en høj pris for det lokale engagement, og det er netop det sigte, vi har med udsendelserne - at sætte fokus på det, så fynboerne er bedst muligt forberedte - og måske også tænker sig om en ekstra gang - både før og efter valget den 19. November.

Venlig hilsen

Rikke Bekker

Kanalchef