Hårdt år for Nyborg-koncern: Island koster Munck Gruppen stort underskud

Munck Gruppen kommer ud af 2017/18 med underskud på 129 millioner kroner. Koncernen har tabt penge på Island.

Munck Gruppen A/S med hovedsæde i Nyborg offentliggjorde torsdag sit regnskab for 2017/18. 

Selvom koncernen, der beskæftiger 1.400 mand, fastholdt omsætningen på to milliarder kroner, så er resultatet langtfra tilfredsstillende.

Koncernen kom ud af regnskabsåret med et underskud på 129 millioner kroner. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Det er koncernens aktiviteter på Island, der trækker regnskabet ned.

- To år efter opkøbet af Islands største entreprenørselskab er det ikke lykkedes for Munck Gruppen A/S at få vendt resultatet i datterselskabet Munck Íslandi ehf. Med et meget stort underskud i Island har selskabet været et smertensbarn for koncernen, hvilket også har præget årets arbejde, siger administrerende direktør Hans Christian Munck.

Munck Gruppen A/S har nu valgt foreløbigt at neddrosle aktiviteten i Munck Íslandi ehf., og man vil derfor bruge den kommende tid til at afklare fremtiden for selskabet.

Danske selskaber i god form

Det går bedre for de danske datterselskaber.

Samlet set besidder selskaberne allerede nu koncernens hidtil største ordrebeholdning, og der er udsigt til flere større projekter.

Aktiviteten i Munck Asfalt A/S har været på samme niveau som tidligere, men på grund af hård konkurrence er resultatet lavere end de foregående år og anses på den baggrund at være tilfredsstillende.

Munck Forsyningsledninger A/S har haft højere aktivitet og præsterede et højere resultat end i 2016/17. Selskabet besidder en god ordrebeholdning, så også her forventes vækst i det kommende år.

Munck Havne & Anlæg A/S kom ud af året med et negativt resultat, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Resultatet skyldes dog ifølge pressemeddelelsen afvikling af nogle få, gamle projekter, som er afsluttet med tab. Ordrebeholdningen ved indgangen til det nye år er væsentligt højere end tidligere år. Der forventes derfor en markant højere omsætning og et væsentligt bedre resultat i indeværende år.

Samlet for Munck-koncernen forventes et positivt resultat i 2018/19.