I det fynske folks tjeneste

Havvindmøller nord for Sprogø

Selskabet Sund & Bælt har modtaget endelig tilladelse fra Energistyrelsen til at sætte syv havvindmøller op nord for Sproø.

Der er på baggrund af tilladelsen i dag skrevet kontrakt på de fire entrepriser, som vindmølleprojektet er opdelt i, oplyser selskabet.
Det er planen, at vindmøllerne skal være færdige til klimatopmødet i København i slutningen af 2009. 

De første kabelarbejder går i gang på Sprogø allerede i februar.

Anlægsarbejdet på havet nord for Sprogø igangsættes af hensyn til naturen, især marsvinenes yngleperiode, først medio august.