Oprydning på skinner: Ny socialdirektør blæste alarm i Nyborg

Redegørelse til minister oplyser, at der har været gennemgående rod og massesygemeldinger siden 2016 i afdelingen, og at ny socialdirektør blev chokeret.

Nyborgs politikere troede, at det gik den rigtige vej inden for det specialiserede socialområde, og der har da også siden 2016 været iværksat adskillige handleplaner og taskforce-forløb, udarbejdet konsulentrapporter, borgerrådgiveranbefalinger og nedsat arbejdsgrupper.

Det er den fortælling, der nu bliver genfortalt over for socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

I går sendte Nyborg Kommune en redegørelse til ministeren på baggrund af ni spørgsmål til børneskandalen fra Nyborg, og svaret afspejler, at det ikke er oplysninger om sagernes dårlige tilstand, der har manglet: de er tilflydt politikerne i en lind strøm, og så har man endda ikke medtaget alle oplysninger bl.a. er revisionens kritik af socialområdet for 2023-regnskabet, der blev politisk behandlet i byrådet i juni sidste år udeladt.

Massesygemeldinger, problemer med rekruttering af medarbejdere, manglende overholdelse af børnesamtaler og svarfrister, manglende børnefaglige undersøgelser, svingende kvalitet og inddragelse af borgerne har forfulgt forvaltningen siden 2016.

Først med den netop udarbejdede udviklingsplan, som Nyborg Kommune præsenterede på deres hjemmeside tirsdag, har administrationen sat turbo på kultur- og organisationsændringer og penge til blandt andet 13 nyansættelser. Forslag der nu skal politisk behandles.

Andre udvalg skal betale

Over de kommende fem år afsættes sammenlagt 298 millioner kroner.

I samme periode skal andre fagområder dog spare og effektivisere for 160 millioner kroner for at bidrage til finansieringen.

Hermed skulle borgere kunne opleve ”en anerkendende og sammenhængende indsats af høj kvalitet på tværs af Social og Familie”, som det hedder i redegørelsen, der er fremsendt af kommunaldirektør Tim Jeppesen.

Nyborgs politikere afsatte fra 2018 til 2023 ekstra 84 millioner kroner til det specialiserede socialområde.

- Men på trods af de iværksatte initiativer og tilføjede økonomiske midler må det desværre konstateres, at det ikke lykkedes den daværende ledelse at få løst udfordringerne i afdelingen, hedder det i kommunens redegørelse.

Den efterfølgende BDO-rapport, der blev præsenteret i starten af december og har lagt grunden til den nye udviklingsplan, slog dog fast, at Nyborg på flere områder har haft et udgiftsniveau under landsgennemsnittet.

Fra præsentationen af BDO-rapporten - tv. kommunaldirektør Tim Jeppesen th. socialdirektør Lone G. Lorenzen.
Fra præsentationen af BDO-rapporten - tv. kommunaldirektør Tim Jeppesen th. socialdirektør Lone G. Lorenzen.Sparerapport

Oprindelig skulle BDO-rapporten endda have anvist besparelsesmuligheder, så Nyborg Kommune kunne opnå nulvækst inden for området. Det var den politiske besked, der fulgte med bestillingen til BDO.

Men ifølge redegørelsen til Pernille Rosenkrantz-Theil fik Nyborgs nye socialdirektør Lone G. Lorenzen ændret det fokus, da hun tiltrådte i august 2023.

Hun havde dårlig sat sig i sædet som både socialdirektør og fungerende socialchef, da hun oplyste social- og handicapudvalget om, at noget var ravruskende galt, og at BDO burde ændre fokus fra besparelser til en kulegravning af forvaltningens arbejde.

Bekymret direktør

- Direktøren udtrykte spirende bekymring for børne- og ungeområdet, hedder det i redegørelsen til ministeren.

Hun holdt den 23. august personligt et møde med alle dagtilbudsledere, hvor dagtilbudslederne blev bedt om at tage direkte kontakt i de tilfælde, hvor man ikke oplevede, at underretninger blev håndteret.

Den 20. september 2023 blev der afholdt et lignende møde med alle skoleledere.

Og ugen efter var turen kommet til frontteam i Børn og Familie og alle sagsbehandlere, hvor procedurer for modtagelse og behandling af underretninger blev gennemgået. Det blev præciseret, at socialrådgiverne skulle hæve bekymringsniveauet, altid tale med barn og familie og vurdere de hjemlige forhold ved besøg i familien.

17. oktober 2023 begyndte arbejdet med en ny udviklingsplan.

Afvikling af medarbejdere

På baggrund af meget langvarige sygemeldinger har der i efteråret 2023 været afholdt sygefraværssamtaler ”afviklet” medarbejdere på baggrund af langtidsfravær, indhentet ekstern vikarbistand til sager, der har manglet sagsbehandler, ekstern bistand til komplicerede sager og der er blevet slået nye stillinger op.

Der har siden august måned været et særligt ledelsesmæssigt fokus på sprogbrug og adfærd i Børn og Familie i forhold til samarbejdet med og omkring familier og børn.

- Alle handlinger har været med det formål at sikre borgernes retssikkerhed og styrke Social- og Familieområdet på kort og lang sigt, hedder det i redegørelsen.

Ingen kommentarer

TV2 Fyn har været i kontakt med Dorthe Dahlstrup, der stoppede efter gensidig aftale som socialchef i januar 2020 og i dag er ansat i Odense Kommune.

Ligeledes har TV2 Fyn været i kontakt med Vickie Nellemann Kramer for at få en kommentar til den politiske kritik af den administrative ledelse af socialforvaltningen.

Hun fulgte efter Dorthe Dahlstrup, men skiftede job fra socialchef i Nyborg Kommune til socialchef i Svendborg Kommune i 2023 

De har ikke ønsket at kommentere kritikken.

Ligeledes har TV2 Fyn bedt tidligere leder af myndighedsafdelingen, Lykke Mollerup, der stoppede i jobbet i juli 2023 efter gensidig aftale og i dag er ansat i Region Syddanmark og tidligere socialdirektør Marianne Stentebjerg, der i dag er direktør i Slagelse Kommune om en udtalelse.

De har ikke ønsket at medvirke.

Oversigt

    Oversigt