Se hele interviewet: Kenneth Muhs afviser manglende anonymitet i undersøgelse om krænkelse

Kenneth Muhs afviser brud på anonymitet i undersøgelse, der skulle kortlægge kulturen i Nyborg Kommune.

Efter en julefrokost med upassende adfærd, blev en undersøgelse om kulturen i Nyborg Kommune igangsat.

Men designet af undersøgelsen blev løbende kritiseret, imens den påstod. 

Medarbejderne var bange for, at de oplysninger de afgav, kunne gøre det svært for dem at bevare deres anonymitet.

Og nu slår advokatfirmaet Norrbom Vinding også fast i en afrapportering af undersøgelsen, at medarbejderne havde ret i deres bekymring. 

Alligevel afviser Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), at der har været brud på anonymiteten i undersøgelsen.

Kan du efter fremlæggelsen af advokatrapporten konkludere, at alle medarbejdere i Nyborg Kommune har været sikret fuld anonymitet i den kulturundersøgelse, der blev lavet sidste år?

- Den afrapportering, vi har fået, det er, at der ikke har været egentlige læk eller brud på anonymiteten.

"Ikke egentlig brud på anonymitet"

Men vil du kalde det fuldstændig anonymitet, når du læser den her gennemgang af undersøgelsen?

- Det, som vi har fået afrapporteret, det er, at det forhold om, at der skulle være brud på anonymiteten og læk af data, der har vi fået at vide, det er der ikke.

- Der, hvor der er en svær balancegang, det er, at når man så efterfølgende både specifikt og generelt skal forholde sig til den opgave, der efterfølgende skal løses, så er der en svær balancegang i det.

Norrbom Vinding skriver på side 11 i et notat i rapporten, at det i nogle tilfælde har været muligt at regne ud, hvem der kom med kritikken i undersøgelsen. Hvordan kan I så sige, at der ikke har været brud på anonymiteten, når folk har gået rundt og godt vist, hvem der har svaret hvad og samtidig skabt utryghed blandt medarbejderne?

- For det første vil jeg gerne beklage, at det skaber usikkerhed.

- Det, vi får afrapporteret, det er som sagt, at der ikke er egentlig brud på anonymiteten. Så er der den svære balancegang i, at når man så efterfølgende på personaledelen, generelt forholder sig til det, kan man så rationalisere sig frem til det? Det kan man formentligt, som vi også har fået at vide, det er den anden del af balancegangen.

Tror du, at medarbejderne svarer ærligt, hvis de har været bange for, om de er anonyme?

- Det håber og tror jeg meget. Det har været mine intentioner.

Har du lært, at I skal bruge et andet firma end Komponent, når I fremadrettet skal have lavet undersøgelser?

- Det, vi får at vide her, det er, at der ikke er inhabilitet i forhold til Komponent. Der er ikke brud eller læk på det data, eller på den undersøgelse. Der er ikke noget i forhold til, hvordan de har gennemført undersøgelsen.

- I alle processer kan vi jo lære noget. Vi tager bestemt noget med os, og lærer noget, det er der ikke nogen tvivl om.

- Det, der er vigtigt at sige, det er, at der ikke har været egentlig brud på anonymiteten, der har ikke været egentlige læk.

Kunne genkende medarbejdere

Det har været muligt for ledende medarbejdere i kommunen at se, hvilke grupper af personaler, har svaret hvad på hvilke spørgsmål. Det er vel det, som rapporten konkluderer ud fra, at der ikke har været fuld anonymitet. Kan du så stole på, at Komponent igen kan lave en undersøgelse i Nyborg Kommune, som personalet er tryg ved?

- Det kan jeg ikke stå og sige her, om jeg kan være. Det er også det, vi har fået at vide, at de har behandlet dataene korrekt, de har ikke lækket nogle oplysninger, der har ikke været mulighed for at lave henførbarhed i forhold til besvarelserne.

Synes du, at det er tilfredsstillende, at selvom der ikke har været læk af data, som du pointerer, at man har kunne genkende navngivne medarbejdere, ikke med navn, men med stillingsbetegnelser?

- Nej, det er bestemt ikke tilfredsstillende. Det er heller ikke meningen med, at sådan en undersøgelse den gennemføres. 

Se hele interviewet med Kenneth Muhs her: 

Oversigt

    Oversigt