Babyboom: Fødende ryger til andre sygehuse

Et babyboom hen over sommeren presser fødeafdelingerne på OUH og Svendborg Sygehus. Højgravide kvinder kan blive sendt til et andet sygehus for at føde.

Mange fynske familier kan se frem til familieforøgelse i juli og august. Men det stigende fødselstal udfordrer fødeafdelingerne på Svendborg Sygehus og OUH. 

Chefjordemoder Anette Lund Frederiksen har derfor sat et ekstra beredskab i værk. Personalet har taget ekstravagter og så må de nøjes med to ugers ferie i de måneder, hvor babyboomet rammer. 

- Vi har kendt det høje fødselstal siden marts og har derfor haft tid til at forberede os på de travle sommermåneder. Vi har planlagt så meget, som kan planlægges på forhånd indenfor de rammer, vi har til rådighed. Derfor har vi hyret ekstra jordemodervikarer ind og ekstra jordemoderstuderende, der skal bistå vores SOSU assistenter, fortæller Anette Lund Frederiksen.

Det er OUH, der tager sig af de komplicerede fødsler i Region Syddanmark. Derfor kan kvinder, der forventes at føde uden komplikationer blive sendt til Svendborg i stedet. 

- Vores personale har stor erfaring og træning i at håndtere døgn med mange fødsler. Vi vil gøre alt for, at den fødende kvinde og hendes ledsager vil få en god fødsel i rolige omgivelser. Men vi ved af erfaring, at travle døgn kan medføre omvisitering, så kvinden føder på det fødested, hvor der er flest ledige hænder. Vi mener, at kvinden og hendes familie er bedst tjent med at blive varslet om muligheden, inden hun går i fødsel, og derfor har vi valgt at fortælle om vores kommende travle sommer på de fynske fødesteder, siger Anette Lund Frederiksen.

Variationen i fødselstallet per dag vil ligge mellem 3 og 25 fødsler på fødegangen i Odense

 

Fødselstal fra 2011 – 2016