BUPL råber vagt i gevær: - Seniorer er ikke pædagoger

Selvom stemningen og hyggen er i top, når frivillige seniorer besøger børnehusene i Odense Kommune, kan det aldrig erstatte uddannede pædagoger, lyder det fra BUPL. Organisationen minder om, at Fyn kommer til at mangle uddannet pædagogisk personale de kommende år.

- Jeg er sådan set forarget.

Sådan lyder det fra formanden for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl.

Når frivillige seniorer fra Ældre Sagen besøger børnehusene i Odense Kommune, skal man nemlig ikke få den idé, at man har løst udfordringen med mangel på personale, mener hun.

- Der er masser af dilemmaer forbundet med arbejdet med børn. Børn er mangfoldige og kan have rigtig mange udfordringer. Hvordan skal man arrangere, at en bedstemor eller bedstefar eller en frivillig skal komme ind og agere i det?, spørger hun. 

I Odense Kommune har man for nylig etableret samarbejdet med Ældre Sagen, som gør, at seks børnehuse i kommunen får besøg af frivillige seniorer én formiddag om ugen.

"Problemet vil vokse"

Ifølge Rikke Hunsdahl og BUPL, som står for 'Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund', vil den aktuelle mangel på pædagoger kun stige i de kommende år.

- Vi ser, at stillinger skal slås op flere gange, før de bliver besat. Det bliver sværere at finde kvalificeret personale. Vi skal sætte ind nu, siger hun.

Ifølge hende er problemet ikke så stort på Fyn som i resten af landet, men landsdelen kommer også til at mærke udfordringerne - især når det for alvor får fat i resten af Danmark.

Det får konsekvenser for børnene, advarer hun.

- De kommer til at mangle faglighed. De skal inkluderes, de skal sættes i gang. Der er børn med særlige behov, som kræver særlig aktivitet, der skal tilrettelægges for at fastholde dem i deres udvikling.

Afviser kritik: "Frivillige seniorerne er noget helt andet"

Susanne Crawley (R) er rådmand i Odense Kommune. Hun er - lige som Rikke Hunsdahl - bekymret for, om der kan rekrutteres nok pædagoger i fremtiden.

- Vi kan godt mærke, at der er færre ansøgere til stillingerne i kommunen. Vi kan godt få dem besat, men vi ser ind i en fremtid, hvor der kommer til at mangle uddannede pædagoger, siger hun.

Hun afviser kritikken om, at frivillige seniorer er en erstatning for uddannet personale.

- At få besøg af de frivillige er skønt for både børnene og seniorerne. Alle får noget ud af det. Men det er ikke en måde at løse et rekrutteringsproblem på. Vi har brug for uddannede medarbejdere i vores børnehaver, ligesom vi har det i vores skoler. Samarbejdet med Ældre Sagen er noget helt andet, siger Susanne Crawley.

Ifølge Crawley er Odense Kommune allerede i gang med indsatser, der skal afhjælpe manglen på pædagoger. De samarbejder blandt andet med fagforeninger og uddannelsesinstitutioner på de områder, hvor det er svært at rekruttere. 

Hun peger også på, at man fra politisk side kan give pædagoguddannelsen et løft, så det bliver rarere at gå på arbejde, og så pædagoger i mindre grad bliver stressede.

- Vi skal sørge for at fastholde dem, der allerede er på arbejdspladserne. For eksempel ved at give dem gode muligheder for efteruddannelse, siger hun.

Torsdag var de to frivillige seniorer, Lise og Hanne, på besøg i Skovtroldehuset i Dalum Børnehus.

Oversigt

    Oversigt