Byggeskandale afslører muligt smuthul: Sådan kunne byggebagmand omgå kontrol

Sagen om den bedrageridømte Osman Celik afslører, hvor let udenlandske virksomhedsejere kan undgå konsekvenser, selvom de adskillige gange bliver afsløret i at have snydt staten for millioner og for at betale medarbejderne med sorte penge.

En person, et navn, men to adresser.

Sagen fra Odense om den bedrageridømte tysk-tyrker Osman Celik handler ikke kun om mistænkelige konkurser, sort økonomi og millioner, som på mystisk vis er forsvundet. Den handler også om et politi med for få ressourcer og et kontrolsystem hos Erhvervsstyrelsen, som har svigtet – tilsyneladende ved brug af en ganske simpel metode.

For Osman Celik blev allerede for år tilbage meldt til politiet og burde fra november 2021 have været afskåret helt fra at kunne drive virksomhed i Danmark, men det skete aldrig.

Osman Celik er to gange gået konkurs med milliongæld og anklager om omfattende svindel og fusk med bogføringen. Han er for flere år siden blev meldt til politiet. Og han er ikke bare én, men to gange blevet idømt en såkaldt konkurskarantæne, der burde have betydet, at han ikke længere måtte drive virksomhed i Danmark, hvis han ikke selv hæftede for gælden.

Men sådan er det ikke gået.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kan nu afsløre, hvordan Osman Celik med en simpel manøvre har formået at snyde et kontrolsystem, som Erhvervsstyrelsen selv kalder for finmasket.

Millionsvindel og sort arbejde

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har tidligere afdækket, hvordan Osman Celik rykkede til Danmark, efter at han flere gange var blevet dømt for bedrageri i Tyskland - senest for 59 forhold i 2017. I Danmark har han gennem en årrække har arbejdet for LH Gulve i Odense, hvis direktør og ejer, Dan Virkelyst Johansen, ignorerede konkurserne og advarsler om snyd og svindel, selvom den fynske erhvervsboss – indtil Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns afdækning af sagen – sad på en tillidspost som formand for Dansk Industri Byg på Fyn.

Men havde reglerne virket, burde Osman Celik allerede i forbindelse med konkursen i hans første danske firma, OC Byg ApS, været stoppet. For da firmaet går konkurs, opdager kuratoren efterfølgende, at der er noget helt galt.

Der findes ingen regninger eller anden bogføring for arbejdet, og ifølge kuratoren erkender Osman Celik, at han har lønnet sine medarbejdere sort.

Alligevel er det ikke det mest opsigtsvækkende.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har tidligere afdækket, hvordan Osman Celik forud for en konkurs i firmaet Optima Plan overfører over 1,8 millioner kroner til sig selv. Men allerede i forbindelse med konkursen i OC Byg afdækker kuratoren, hvordan Osman Celik trækker penge ud af firmaet, før det så af gode grunde ender med at gå konkurs.

I forbindelse med en aktindsigt i dokumenterne i konkurssagen kan man således læse, at Osman Celik i forbindelse med sin første, danske konkurs laver flere store pengeoverførsler fra en konto, som OC Byg har oprettet i en tysk bank.

Samlet set overfører Osman Celik over en million kroner til en ”Mona” og en ”Daniel Tomescu”.

Hvem ”Mona” er, fremgår ikke af kuratorens redegørelser. Men via det tyske erhvervsregister finder man hurtigt frem til en ”Mona Mohammad”, der har været registreret som direktør for det tyske firma Mey Plan, som Osman Celik også har benyttet sig af i forbindelse med arbejdet for Dan Virkelyst Johansen og LH Gulve i Odense.

Daniel Tomescu er lettere at identificere.

Det er nemlig ham, der i det danske cvr-register fremgår som stifter af Osmans Celiks efterfølgende firma, Optima Plan, før Celik selv overtager direktørposten kort efter. Og de i alt tre pengeoverførsler på samlet set 540.000 kroner fra OC Bygs konto til Daniel Tomescu bliver foretaget i månederne op til, at han så stifter det nye selskab Optima Plan.

Advokat slog alarm

Daniel Tomescu modtager altså 540.000 kroner fra selskabet OC Byg ApS kort før, han stifter Optima Plan, mens hans første selskab OC Byg går konkurs i starten af 2019.

Helt klassisk - og selvfølgelig ulovligt - konkursrytteri, som da også leder til, at kuratoren dels vælger at melde OC Byg-konkursen til politiet og dels indstiller Osman Celik til en konkurskarantæne, fordi han på grund af overførslerne og en lang række andre forhold har begået det, man i fagsproget kalder ”groft uforsvarlig forretningsførelse”.

Fyns Politi kan ikke oplyse, om man har foretaget nogen form for efterforskning af Osman Celik og hans firmaer i Odense. Begrundelsen fra Fyns Politi er tavshedspligten.

Så vidt vides er han dog ikke dømt for noget i Danmark, selvom det nu er tre et halvt år siden, at omstændighederne omkring OC Byg-konkursen blev meldt til politiet.

Konkurskarantænen slipper han dog ikke for.

I en kendelse fra november 2019 bliver Osman Celik idømt en konkurskarantæne på to år. Fra dette tidspunkt må han altså ikke længere drive firmaer i Danmark, hvor han ikke selv hæfter for gælden.

Det er altså med andre ord på dette tidspunkt, at Osman Celik og hans arbejde for Dan Virkelyst Johansen og LH Gulve definitivt burde være stoppet. Ikke desto mindre stopper arbejdet først, efter at Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn begynder at afdække sagen og Osman Celiks samarbejde med det over 100 år gamle og ellers velrenommerede firma LH Gulve fra Odense.

To Osman Celik’er – samme person

Det er altså mere end tre år siden, at Osman Celik bliver afsløret som svindler og bliver meldt til politiet af den første kurator, der kigger nærmere på konkursboet i OC Byg. Og det er mere end et år siden, at skifteretten idømmer ham en konkurskarantæne på to år.

Og her når vi så frem til den simple manøvre, som har gjort, at Osman Celik tilsyneladende har kunnet snyde Erhvervsstyrelsens kontrolsystem og desuden har kunnet slippe for en skærpet sanktion, da han for anden gang blev idømt konkurskarantæne.

Osman Celik selv er foreløbig ikke vendt tilbage på Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns spørgsmål om denne del af bygge-skandalen i Odense, så det står indtil videre hen i det uvisse, om han bevidst har snydt kontrolsystemet, eller om det er sket ved en tilfældighed.

Sikkert er det dog, at kontrollen i Erhvervsstyrelsen er slået fejl i den konkrete sag.

Kontrollen skal blandt andet sikre, at personer med konkurskarantæne bliver smidt ud af de firmaer, som de driver, og netop ikke bare kan fortsætte, som om intet var hændt. Men det sker ikke, da Osman Celik kommer i karantæne i november 2021.

Den Osman Celik, der driver OC Byg og bliver idømt konkurskarantænen, er nemlig registreret som en anden Osman Celik end ham, der fortsætter i firmaet Optima Plan. I det danske cvr-register er der sagt på en anden måde tale om to forskellige personer, selv om der reelt er tale om én og samme person.

Osman Celik – vi kunne kalde ham ”OC den første” - har fået karantæne og må ikke længere drive firma i Danmark, men det får ingen konsekvenser for Osman Celik – lad os kalde ham ”OC den anden” - der derfor kan fortsætte i det næste firma Optima Plan, der også går konkurs, hvorefter han igen kan fortsætte i firmaet Hamburg Plan.

To adresser i Tyskland

Det er tilsyneladende et simpelt trick eller manøvre, der har gjort det muligt for Osman Celik at dele sig i to personer i cvr-registret. Han har simpelthen skiftet sin adresse i Hamborg fra et hus på en vej, der hedder Dorfanger til et hus på vejen Siedenfelder Weg

I cvr-registret i Erhvervsstyrelsen findes der således en Osman Celik med adresse på Dorfanger, der var ejer og direktør for OC Byg og blev idømt konkurskarantæne i november 2021, og en anden Osman Celik med adresse på Siedenfelder Weg, som har været ejer og direktør for Optima Plan og Hamburg Plan og i øvrigt igen blev idømt konkurskarantæne i august 2022, efter at han uhindret fortsatte med at snyde og bedrage i forbindelse med arbejdet for Dan Virkelyst Johansen og LH Gulve.

Først efter, at vi på Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn henvendte os til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med afdækningen af sagen, er Osman Celik blevet smidt ud som direktør for hans aktive selskab Hamburg Plan - nu med tilbagevirkende kraft fra november 2021.

Slap for skærpet sanktion

Fejlen i cvr-registret har også haft en anden konsekvens.

Normalt risikerer direktører at få en hårdere sanktion, hvis de ignorerer en karantæne og fortsætter med at drive virksomhed i Danmark. Men det blev slet ikke overvejet i forbindelse med, at Osman Celik i august 2022 blev idømt karantæne for anden gang i forlængelse af Optima Plans konkurs.

Det oplyser advokat Morten Elbrønd fra Focus Advokater, som er kurator i konkurssagen.

- Jeg går altid ind i cvr-registret og tjekker, om man tidligere har været involveret i andre virksomheder, der er gået konkurs for netop at kunne vurdere, om det måtte give anledning til yderligere fra min side. Men Osman Celik var ikke registreret på andre virksomheder end Optima Plan, så jeg havde ingen grund til at undersøge, om han tidligere var idømt konkurskarantæne, oplyser advokaten.

Smutter eller smuthul?

Partner i 360 Law Firm, advokat Carsten Ceutz, har som kurator og formand for foreningen Danske Insolvensadvokater store erfaringer med, hvordan man i Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at oplysninger i cvr-registret er korrekte og forsøger at undgå situationer, hvor folk som Osman Celik kan undgå sanktioner ved at give forkerte oplysninger.

Han peger på, at styrelsen generelt set fortjener ros for at have strammet kontrollen med folk, der på forskellige måder forsøger at snyde systemet.

I den konkrete sag må der dog være sket en fejl, siger han.

- Der er ingen tvivl om, at Selskabsloven indeholder en forpligtelse til at sikre, at folk, der bliver idømt konkurskarantæne, bliver afregistreret og ikke pludseligt popper op igen – blot med en anden adresse. Det gælder både personer med og uden CPR-numre (danskere og udlændinge, red.). I det tilfælde, jeg har fået refereret, tror jeg, at der er tale om en smutter, siger Carsten Ceutz, der har svært ved at vurdere, om der kan være tale om et mere generelt problem, hvor virksomhedsejere fra udlandet kan undgå sanktioner som for eksempel en konkurskarantæne ved at registrere sig på forskellige adresser.

- Når du kommer fra udlandet, har du jo ikke noget CPR-nummer eller nogen anden helt unik nøgle, der bekræfter, at du er den, du påstår. Derfor står Erhvervsstyrelsen med en opgave med at lave et match, hvis der pludselig er registreret flere personer fra udlandet med samme navn, men på forskellige adresser.

- Helt konkret kan du jo stå i en situation, hvor du har en Jens Jensen, der bor i Hamborg og en Jens Jensen, der bor i Athen. Hvordan er det helt præcist, at man skal finde ud af, om det er samme person? Det er nok en udfordring i Erhvervsstyrelsen.

Kigger på kontrollen

Erhvervsstyrelsen oplyser, at styrelsen ifølge loven ikke må kommentere på konkrete sager om konkurskarantæne, men at man generelt set har en finmasket kontrol, der består af både manuelle og automatiske kontroller.

Styrelsen erkender dog, at der kan forekomme ”enkelte tilfælde, hvor styrelsen ikke rettidigt får afregistreret samtlige ledelsesroller, som en person varetager”.

Og styrelsen oplyser samtidig, at Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns afdækning, nu fører til, at Erhvervsstyrelsen vil gå kontrolprocedurerne efter i sømmene.

”Styrelsen arbejder kontinuerligt på at forbedre vores kontroller og tager ved lære, hvis der er sager, hvor kontrollen ikke har været tilstrækkelig. I lyset af den konkrete henvendelse fra Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn, vil vi nu se på, om der er interne procedurer, der bør strammes op”, fremgår det af svaret.

Styrelsen ønsker ikke at blive mere konkret om, hvordan kontrollen muligvis skal strammes op, fordi oplysningerne risikerer at blive brugt af personer, der forsøger at omgå kontrollen, skriver Erhvervsstyrelsen.

Hvad er konkurskarantæne?

Oversigt

    Oversigt