Dyrere fjernvarme: Fjernvarme Fyn frygter at prisloft sætter en prop i Odenses Facebook-varme

Danske fjernvarmeselskaber med Fjernvarme Fyn i spidsen frygter at nyt prisloft på spildvarme fra bl.a. Facebook havner som ekstraregning hos selskabets forbrugere.

Fjernvarme Fyn frygter at måtte sætte en prop i overskudsvarmen på bl.a. Facebook, når et nyt prisloft for overskudsvarme træder i kraft fra årsskiftet.

Loftet er besluttet af Folketinget allerede i 2021 og er efter en høringsfase nu udmøntet i en bekendtgørelse i efteråret.

Det nye prisloft sætter en stopper for brug af overskudsvarme, hvis udnyttelsen rammer loftets 93 kr/GJ., men hos Fjernvarme Fyn, der har investeret omkring 400 mio. kr. i overskudsvarmeanlæg, er man ikke enig i loftet.

15 procent af fjernvarmen i Odense er overskudsvarme, og fungerende direktør Kim Winther frygter, at Fjernevarme Fyn kan komme i den groteske situation, at man må lukke for overskudsvarmen, fordi den rammer prisloftet og i stedet må ty til dyrere og mere CO2-fourenende alternativer som kul og biomasse.

Og det er en frygt, som man mener med store dele af branchen repræsenteret hos Dansk Fjernvarme.

Må stoppe al spildvarme

Loftet er indført for, at fjernvarmeselskaberne ikke skal rutte med forbrugernes penge og investere i spildvarmeløsninger, der er bekvemme, men alt for dyre i drift.

Ifølge bekendtgørelsen er loftet fastsat efter investeringerne i alternativ vedvarende energi, men Kim Winther og Fjernvarme Fyn mener, at ”loftet er fastsat ud fra generelle beregninger og fremskrivninger, som ikke afspejler de faktiske forhold, der gør sig gældende ved udnyttelse af overskudsvarme.”

Samtidig slår Fjernvarme Fyn fast, at stort set alle overskudsvarmeanlæg og -projekter rammer prisloftet, og bliver dermed stoppet.

- Prisloftet vil fra 1. januar 2024 gælde for både nye og eksisterende anlæg – herunder Fjernvarme Fyns. Det er anlæg, som har kørt effektivt i flere år, som nu bliver underlagt et prisloft. Det betyder, at vi kommer til at stå med en række anlæg med store investeringer bag, som ikke længere kan bidrage med CO2-reduktioner. Det betyder mindre grøn omstilling og på sigt højere fjernvarmepriser, udtaler Kim Winther, der er konstitueret direktør for Fjernvarme Fyn.

Kim Winther, konstitueret direktør hos Fjernvarme Fyn, vil nu have Folketingets politikere i tale.
Kim Winther, konstitueret direktør hos Fjernvarme Fyn, vil nu have Folketingets politikere i tale.

11.000 husstande i klemme

Fjernvarme Fyns største overskudsvarmeanlæg blev sat i drift i 2019 og udnytter overskudsvarme fra Facebooks ejer Metas datacenter i Odense som kan forsyne omkring 11.000 husstande med fjernvarme.

- Vi har på baggrund af de politiske intentioner og ambitioner, om at fjernvarmesektoren skulle øge udnyttelsen af overskudsvarme, taget initiativ og gået forrest for at vise effekten og effektiviteten ved at udnytte lokal overskudsvarme. Derfor giver det ingen mening, at politikerne flere år efter pålægger sektoren et prisloft, som tvinger anlæg og projekter, der kan erstatte CO2-udledende energikilder, til at stoppe, siger Kim Winther.

Selskabet fremhæver videre, at den bagudrettede regulering medfører, at alle potentielle nye projekter sættes på pause pga. usikkerheden omkring det årligt bureaukratisk fastsatte loft.

Fjernvarme Fyn og Dansk Fjernvarme mener, at forbrugerne i praksis allerede er beskyttet gennem varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, som anfører, fjernvarmeselskaber ikke må udnytte energikilder, der er fordyrende for forbrugerne.

Dobbeltregulering

- Det er dobbeltregulering. Om prisloftet kommer af manglende tillid til branchen, eller fordi politikerne ikke har været klar over, at fjernvarmesektoren allerede er underlagt mange krav som beskytter kunderne, ved jeg ikke, siger Kim Winther.

Han vil ikke give TV2 Fyn et bud på "worst case" i forhold til en fordyrelse af fjernvarmepriserne, men der bliver tale om en samlet fordyrelse på et to-cifret millionbeløb siger han.

Ekstraregningens størrelse kan udregnes ud fra det faste afdrag, der er på Fjernvarme Fyns investeringer i spildvarme, og som skal betales hvert år, og ekstraudgiften på at skulle bruge andre og dyre anlæg til opvarmning end spildvarme.

Aflyst møde

Det var egentlig meningen, at Dansk Fjernvarme skulle have fremlagt sagen for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget torsdag, men mødet blev aflyst.

Også Fjernvarme Fyn har bedt om foretræde for udvalget.

Fjernvarmeværkerne har mulighed for at søge om en forhandling om et individuelt fastsat prisloft.

Derudover er der en fleksibilitet i form af muligheden for et midlertidigt forhøjet prisloft i op til tre år mod en efterfølgende tilsvarende sænkning, fremgår det af bekendtgørelsen.

Ifølge Kim Winther stiller det imidlertid selskaberne i en uholdbar og uoverskuelig situation, fordi energiinvesteringer ofte afskrives over både 20 og 30 år.

Oversigt

    Oversigt