For fjordens skyld: Odense får nyt vådområde

Nyt vådområde etableres ved Højbjerg. Området bliver tilgængeligt for offentligheden og skal mindske risikoen for iltsvind i Odense Fjord.

Arvingen til Falck-formuen, Poul Falck, omlægger sine mange hektar lige på bygrænsen til Odense til glæde for borgerne og ikke mindst naturen.

I samarbejde med Odense Kommune er Poul Falck gået i gang med at etablere et vådområde på sin jord ved Højbjerg. 

Det kommer i høj grad Odense Fjord til gode, fordi det fjerner kvælstof i vandet, men det kommer også borgerne i lokalområdet til gode.

- I øjeblikket er her meget smukt, men det er jo bare en eng, som afgræsses med køer. Det kommer til at ændre sig med snoede vandløb og små søer og ænder, gæs og fiskehejrer, fortæller en begejstret Poul Falck.

Vådområdet skal fjerne kvælstof fra Odense Fjord, for mindske risikoen for iltsvind.

- Vores indre farvande, Odense Fjord, og vores andre fjordområder, er belastede for meget med næringsstoffer, og for at fjerne dem er et af virkemidlerne vådområder, forklarer Heidi Kastrup Christensen, biolog i Odense Kommune.

De andre betaler gildet

Det er krav fra staten og EU der afgør, hvor meget kvælstof man skal fjerne fra fjorden.

Det er også dem, der betaler regningen for omlægningen af jorden. 

EU betaler 75 procent og staten betaler resten.

Alle kan komme ud og se området

Poul Falck vil gøre vådområdet tilgængeligt for offentligheden. Han har derfor planlagt at lave en sti yderkanten af området, så blandt andre folk fra det nærliggende plejecenter kan komme ud nyde området.

- Og vi har børnehaver, dagplejere med deres barnevogne og så videre. Alle kan komme ud og se området - de kommer til at se et planteliv og fugleliv, som vi ikke har i dag, forklarer han, og tilføjer:

- Hele området vil skifte naturmæssig kvalitet. Og det er noget der tiltaler mig.

Selve vådeområdet tager omkring en måned at lave, men det er formentlig først til næste vinter, at man kan få lov til at gå en tur på stierne rundt om det, der bliver til en oversvømmet eng.

Se hele indslaget
Fotograf: Louise Koustrup

Oversigt

    Oversigt