I det fynske folks tjeneste

Flere indvandrere end danskere i Odense NØ

Postnummer 5240 Odense NØ er et af to postnumre i Danmark, hvor der bor flere indvandrere og efterkommere end folk af dansk oprindelse.

Postnummer 5240 Odense NØ, hvor Vollsmose ligger, har 8645 beboere af dansk oprindelse og 8749 beboere er indvandrere eller efterkommere, der er født i Danmark. 

Det runder Danmarks Statistik af til, at indvandrere og efterkommere udgør 50 procent af befolkningen i området, der har den næststørste andel af indvandrere og efterkommere, skriver Ekstra Bladet.

På førstepladsen ligger Brøndby Strand, som har 14.754 indbyggere. Heraf er 7500 indvandrere eller efterkommere, mens 7254 er af dansk oprindelse - svarende til 49 procent.

Nummer tre på listen er Brabrand, hvor Gellerupparken ligger. Her er 44 procent af de i alt 20.427 beboere indvandrere eller efterkommere.

 

Sådan definerer Danmarks Statistik grupperne

- Indvandrere defineres som personer født i udlandet, hvortil ingen af forældrene er hverken danske statsborgere eller født i Danmark

- Efterkommere er derimod personer født i Danmark, hvortil ingen af forældrene er hverken danske statsborgere eller født i Danmark.

- For at blive defineret som person med dansk oprindelse i denne opgørelse, skal mindst én af forældrene være født i Danmark og være dansk statsborger.

- Det vil sige, at en borger der på et givent tidspunkt har været klassificeret som efterkommer, kan komme til at blive klassificeret som person med dansk oprindelse på et senere tidspunkt, hvis mindst én af personens forældre er født i Danmark og opnår dansk statsborgerskab og samtidig opgiver tidligere udenlandske statsborgerskab.

Kilde: Danmarks Statistik/Ekstra Bladet