Folkeskolelærer vinder retssag over Odense Kommune

En enig landsret gav folkeskolelærer Erik Schmidt fra Odense ret til at få efterprøvet lovligheden af den tjenstlige advarsel, han fik i foråret 2014.

I 34 år var Erik Schmidt skolelærer på Agedrup Skole. Men i foråret 2014 fik han pludselig en advarsel af sin skoleleder for at have 'udvist negativ attitude og negativ adfærd'.

Med hans egne ord fik han advarslen, fordi han på et lukket lærermøde havde udtrykt, at ledelsen ikke inddrog lærerne i tilstrækkelig grad og udøvede lukket ledelse.

Det fik Erik Schmidt til at tage en stor beslutning.

- Ved udsigten til at få en advarsel på min skole, hvor jeg havde været i 34 år uden så meget som en uformel henstilling, sagde jeg min stilling op og anlagde sammen med Danmarks Lærerforening sag mod Odense Kommune for uretmæssigt at give en advarsel, siger Erik Schmidt.

Men Odense Kommune ville ikke lade Erik Schmidt afprøve, om advarslen blev givet på et lovligt grundlag. Kommunen har derfor ved tre forskellige retslige instanser forsøgt at få afvist sagen med det argument, at Erik Schmidt ikke længere er ansat i kommunen, og derfor ikke har 'retlig interesse i at afprøve sagen'.

I første omgang afviste Odense Kommune at afprøve advarslen ved et tjenstligt forhør, og derfor valgte Erik Schmidt at tage sagen videre til byretten i Odense, hvor han fik medhold fra to ud af tre dommere i, at han havde en retlig interesse i at afprøve sagen om advarslen.

Odense Kommune kærede sagen til landsretten, der nu har behandlet sagen.

- De tre landsdommere gjorde kort proces, og vi vandt over Odense Kommune med dommerstemmerne 3-0. Nu har vi lov til at få prøvet, om advarslen, jeg som lærer fik af min skoleleder, var i orden, siger Erik Schmidt

Han glæder sig over den principielle sejr, der giver mulighed for at afprøve advarslens gyldighed - og måske endda få den trukket tilbage.

- Først nu kan vi komme til at tale om grænserne for ytringsfrihed inden for skolens mure, siger Erik Schmidt.

Oversigt

    Oversigt