Første spadestik i Thomas B. Thriges Gade

Selvom den store ombygning af Odense midtby først starter om et par år, begyndte gravearbejdet allerede i dag. Arkæologer har lavet huller fire steder i byen.

Det var de små skovle, der flyttede jordklumperne i Thomas B. Thriges Gade i dag.

- Det her er en fysisk markering af, at vi er kommet i gang, forklarer Svend Heegaard, der er chef på projektet.

Arkæologer fra Odense Bys Museer har gravet fire søgehuller i Adelgade og ved Koncerthuset. Hullerne skal give et billede af, hvad der findes i hele området omkring Thomas B. Thriges Gade.

- Det er helt fantastisk, og en helt unik mulighed, fordi vi netop får så stor en sammenhængende del af Odenses absolutte centrum i Middelalderen, og måske allerede i Vikingetiden, fortæller overinspektør Mads Runge fra Odense Bys Museer.

De store gravemaskiner rykker først ind i byen i 2014, når den sidste del af ringvejen, Odins Bro, er åbnet. Udgravningerne starter allerede nu, så store arkæologiske fund ikke kommer til at forsinke projektet til den tid.

- Det er vigtigt at finde ud af, om vi skal grave p-kælderen ud med en teske eller en gravemaskine, fastslår Svend Heegaard.

Der er allerede i dag fundet en lerstribe med trækul henover, der ifølge overinspektøren kan stamme fra et hus, der i sin tid stod i Adelgade.

link

Oversigt

    Oversigt