Fredelig ghetto: Færre udrykninger i Vollsmose end i resten af Odense Kommune

Vollsmose er ikke et sted, der er plaget af udrykninger i forhold til resten af Odense Kommune. Faktisk er der færre udrykninger Vollsmose, viser tal fra Fyns Politi.

Vollsmose er ikke et sted, politiet rykker mere ud til end andre steder i Odense Kommune. Det viser tal fra Fyns Politi.

Den 5. juli stillede Dansk Folkepartis Peter Skaarup, der er medlem af Retsudvalget, følgende spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S).

Kan ministeren oplyse, i hvor mange tilfælde i 2017 og 2018 Fyns Politi havde udrykninger til episoder/hændelser i Vollsmose, og oplyse hvor stor en procentdel de udgør af de samlede udrykninger i Odense Kommune?

Svaret, der kom mandag den 12. august, viser, at billedet af Vollsmose som et område, der har masser af udrykninger, ikke stemmer overens med virkeligheden.

Faktisk forholder det sig modsat, hvis man kigger på Fyns Politis egne tal.

Færre udrykninger i Vollsmose

Rigspolitiet bad efterfølgende Fyns Politi komme med en opgørelse over antallet af udrykninger til Vollsmose.

Fyns Politi opgør antallet af modtagne anmeldelser, hvor der er foretaget en såkaldt disposition. Det betyder, at der er sendt mindst én politipatrulje afsted til anmeldelsen.

Der bor 9.347 personer i den del af Vollsmose, politiet betegner som særligt udsat boligområde (SUB-område), og der har i 2017 og 2018 været 1.483 udrykninger til bydelen, hvilket svarer til 4,3 procent af det samlede antal udrykninger i hele Odense Kommune.

4,6 procent af Odenses befolkning bor i Vollsmose, og da andelen af udrykninger til bydelen er 4,3 procent, er der altså færre udrykninger, end der burde være i forhold til befolkningsandelen.

Ifølge Danmarks Statistik bor der lige nu 204.182 personer i Odense Kommune, og totalt set var der i 2017 og 2018 34.570 udrykninger i hele kommunen.