Fynske pårørende: Hurra for flere psykiatripenge

På Fyn er de pårørende til psykisk syge glade for, at der nu er blevet afsat 2,2 milliarder ekstra kroner til psykiatrien. Der er dog stadig et stykke vej til fuld tilfredshed.

Forligspartierne bag satspuljemidlerne blev fredag enige om at bruge 2,2 milliarder kroner på at løfte psykiatrien i Danmark. Formålet er blandt andet at forkorte ventelisterne og skære ned på omfanget af tvangsbehandling.

Det glæder både formanden for SIND på Fyn, og Odense-formanden for "Bedre Psykiatri" - foreninger der repræsenterer de psykisk syge og deres pårørende.

- Jeg er meget glad. Det går bestemt i den rigtige retning, siger Karen Thomsen, der er formand for SIND på Fyn.

SIND vurderer, at den nye tilførsel af penge til området svarer til et løft på 300 millioner kroner årligt i ren drift. Det betyder, at der kan ansættes 500 ekstra inden for plejen og behandlingen. Og det er bestemt påkrævet.

- Der er ikke nok personale lige nu til, at arbejdet kan gøres, som det burde. Det er jo fint med medicin, men det skal følges op med samtaleterapi og inddragelse af pårørende. Men det tager tid, og det sker ikke i dag. Men hvis der kommer flere personaler, så kan man gøre det, siger Karen Thomsen til TV 2/FYN.

- Man ved, at det har rigtig stor betydning, at de pårørende er inddraget for, at behandlingsresultatet bliver varigt, siger Lene Nielsen, der er formand for "Bedre Psykiatri" i Odense.

I årevis har de pårørende påpeget, at der generelt er et efterslæb i de penge der bliver brugt på psykisk syge patienter i forhold til fysisk syge. Den fynske formand for SIND siger, at SIND og "Bedre Psykiatri" længe har sagt, at de vurderer det til et efterslæb på 2 milliarder.

- Det her er en rigtig god begyndelse, men jeg så gerne, at der over tid blev lagt endnu flere penge i psykiatrien, siger Karen Thomsen.

Den fynske folketingspolitiker Jane Heitmann er Venstres psykiatriordfører erkender, at psykiatrien stadig har brug for flere penge, men hun glæder sig også over, hvad der kan nåes med de første 2,2 mia. ekstra.

- Vi vil gerne have fjernet ventelisterne for børn, unge og voksne, så vi har fået skrevet ind i aftalen, at der skal tages initiativer til at få fjernet ventelisterne, siger Jane Heitmann.

Se mere på TV 2/FYN lørdag klokken 19.30