Højgravid fik afslag på ekstra tid til eksamen - er det ok, spørger hun

Marie Støttrup gik til en fire timer lang skriftlig eksamen på sin terminsdag. Universitet ville ikke give hende ekstra tid, og det kommer bag på hende.

Marie Støttrup tog højgravid til en fire timer lang eksamen på sin terminsdato. Hun søgte Syddansk Universitet om ekstra tid, men fik afslag. Og det har skabt forargelse hos flere end hende selv.

Efter TV 2 Fyn fortalte historien, har flere delt deres uforståenhed. I kommentarsporet på Facebook skriver folk blandt andet: 

- Jeg mangler ord, og studienævnet mangler empati. 

- Det ikke i orden. Og så ønsker man, at der fødes flere børn i Danmark, men man er ikke villige til at være fleksible og tage nogle hensyn, når højgravide gravide kvinder ønsker at forsætte uddannelse imens. Come on, vi er i 2024 nu.

- Studienævnet burde ændre praksis, da det er ekstremt belastende for kroppen at være højgravid. Det er også diskriminerende over for kvinder, da det jo kun er os, der kan stå i den situation.

Fra Marie Støttrup selv lyder frustrationen: 

- Jeg følte, at det var hovedet mod et system og en mur, der ikke så en studerende, som bare virkelig gerne ville nå sin eksamen, fortæller Marie Støttrup.

I afgørelsen fra 4. april fremgår det, at Studienævn for Medicin giver Marie Støttrup afslag på sin ansøgning om at få en time ekstra.
I afgørelsen fra 4. april fremgår det, at Studienævn for Medicin giver Marie Støttrup afslag på sin ansøgning om at få en time ekstra.

"Det er studienævnets vurdering, at du ikke har dokumenteret en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at det berettiger til særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til eksamen. Studienævnet vurderer ikke, at der foreligger lægefaglig dokumentation. Afgørelsen er endelig. Der kan ikke klages over faglige skøn og vurderinger, der er indgået i universitetets afgørelse." Sådan lyder det i afslaget som Marie Støttrup fik fra studienævnet på Syddansk Universitet. 

Marie Støttrup havde ikke tænkt over, at svaret faktisk kunne ende med at være et afslag. 

- Jeg blev overrasket. Jeg bad jo ikke om at få rykket eksamen. Det er jo faktisk bare lige for, at det kunne blive lidt mere behageligt i en ubehagelig krop på det her tidspunkt. Jeg føler jo ikke, det er særlig meget at bede om, siger hun.

Aarhus Universitet giver særlige vilkår

På Aarhus Universitets hjemmeside fremgår det, at særlige eksamensvilkår tilbydes blandt andet til gravide. Her kan tilbydes ekstra tid til pauser fra siddende stilling, når eksamen falder inden for de sidste otte uger af graviditeten. Som dokumentation kræves elevens vandrejournal.

Marie Støttrup havde i sin ansøgning vedhæftet sin vandrejournal, hvor det tydeligt fremgår, at hun især er plaget af bækkensmerter. 

- Jeg havde ærligt ikke lige tænkt, at jeg skulle forbi en læge og have en lægeerklæring, fordi jeg havde hørt, at det var nok at sende min vandrejournal med, siger hun. 

Marie Støttrup klarede sig igennem sin eksamen, men hun håber på, at Syddansk Universitet vil ændre på vilkårene for andre gravide i fremtiden. 

- Det skal være nemmere, mindre besværligt og mere menneskeligt, fastslår hun. 

Hvis præmissen er, at graviditeten ikke er nogen sygdom, så køber du den ikke helt?

- Ej... så kunne vi lige prøve at bytte krop et døgns tid og så snakke sammen igen. 

Oversigt

    Oversigt