Kæmpe byggeri på Odense Havn kan blive en realitet

En privat investor er klar til at etablere både butikker, boliger og parkering på havnen i Odense. Der er tale om flere byggerier, hvor den største bygning er på ti etager.

Der kan komme et stort byggeri på havnen i Odense, såfremt den private investor får lov til at opføre både boliger, butikker og parkeringspladser ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen i Odense.

Men planerne forudsætter, at kommunen vedtager et kommuneplantillæg og en lokalplan, som By- og Kulturudvalget først skal beslutte at sende til afgørelse i byrådet.

 Den private investors byggeprojekt er stort. Han er klar til at opføre en markant bygning på ti etager samt flere mindre på højst syv etager. I alt kan der blive tale om et byggeri på op til 18.000 kvadratmeter etageareal.

Lokalplan skal godkendes først

Det vil imidlertid kræve godkendelse af et kommuneplantillæg og lokalplansforslag, før projektet kan blive til virkelighed. Dette skal i offentlig høring, og derfor skal By- og Kulturudvalget i første omgang vedtage at sende sagen til byrådet, som herefter kan træffe beslutningen.
 
- Jeg håber, at By- og Kulturudvalget sender sagen videre, for det er et meget spændende projekt. Det vil ikke alene løfte havnen yderligere med indkøbsmuligheder og flere boliger, men vi får også et nyt pejlemærke for området med bygninger på ti etager på hjørnet af Havnegade og Toldbodgade. Desuden indeholder projektet et grønt byrum samt flere parkeringspladser på havnen, så det er virkelig noget, som vil gøre en forskel, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).
 
Projektet indeholder et parkeringshus med cirka 190 pladser med mulighed for 120 offentligt tilgængelige pladser. Der er desuden mulighed for etablering af yderligere 100 parkeringspladser på taget af bygninger samt 65 pladser på terræn, så der er nem adgang til dagligvarebutikkerne.
 
Hvis projektet bliver til virkelighed, er det et stort skridt i omdannelsen af området ved Londongade og Toldbodgade.

Historisk bygning skal bevares

Lokalplanen omhandler imidlertid hele området mellem gaderne, hvor der er hensigten at skabe et offentligt byrum med grønne elementer og træer, så der bliver en helhed i området med passager, udkig og mulighed for ophold og aktiviteter. Odense Kommune ejer størstedelen af området, mens enkelte matrikler er privat ejede.
 
- Der vil være eksisterende bygninger øst for Havnepladsen, som forsvinder med projektet, men det er vigtigt, at vi også har respekt for havnens historiske betydning for Odense. Derfor sikrer lokalplanen, at havnens ældste bygning, kanalfogedboligen, bliver bevaret, så vi fortsat kan mindes tiden, hvor havnen blev brugt på en anden måde, siger Jane Jegind.
 
Udover butikker, service og parkering vil byggeriet tilføre mellem 55 og 60 nye boliger til havnen. 

Projektet er på dagsordenen til By- og Kulturudvalgets møde den 6. juni. I sagsfremstillingen hedder det blandt andet, at byggeriet bidrager til byrådets ambition om at skabe en levende, tæt storby. Endvidere vil byggeriet ikke have økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. 

Byggeriet på havnen er punkt 6 på By- og Kulturudvalgsmødet. Du kan læse sagsfremstillingen her og læse lokalplanforslaget her