Konservative vil bruge jura til at forhindre salg af Fjernvarme Fyn

Konservative i Odense forsøger nu med juridiske benspænd at forhindre Odense Kommune i at sælge Fjernvarme Fyn.

Konservative i Odense kæmper indædt imod, at Odense Kommune skal sælge det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn. Nu forsøger partiet med juridiske benspænd at forhindre et salg. 

- Vi har hele tiden sagt, at vi er mod salget af Fjernvarme Fyn, også selv om der er flertal for det, og nu vil vi have undersøgt, om salget foregår efter lovens bogstav, siger Søren Windell, der er konservativ ældre- og handicaprådmand. 

Det er en paragraf i Varmeforsyningsloven, der bestemmer, at fjernvarmeforbrugerne har ret til at købe fjernvarmerørene førend de må sælges til andre. Det betyder ifølge de konservative, at fjernvarmeforbrugerne i Odense kan gå sammen og købe fjernvarmerørene for næsen af Energi Fyn. 

- Reglerne er klare. Og de siger, at forbrugerne har forkøbsret. Og da selve fjernvarmerørene er værdisat til nul kroner, så skal forbrugerne selvfølgelig have mulighed for at overtage det, siger Søren Windell.

Advokat bakker op om forkøbsret

Konservative i Odense har allieret sig med en advokat, som er ekspert på området. Advokat Pernille Aagaard Truelsen fra advokatfirmaet Energi & Miljø i Aarhus vurderer, at tidligere sager har vist, at fjernvarmeanlæg ikke bare kan sælges uden at forbrugerne bliver hørt.  

I en tidligere afgørelse fra Forsyningstilsynet er det nemlig afgjort, at "forbrugerne" er de slutbrugere, som er tilsluttet rørene fra fjernvarmeanlægget, og at de dermed har en forkøbsret til rørene. 

quote Vi håber på, at vi kan forhindre et salg til Energi Fyn, så vi beholder det som kommunalt ejet. Det næstbedste er, at fjernvarmeforbrugerne kan overtage det i stedet for Energi Fyn

Søren Windell, ældre- og handicaprådmand, Konservative

Selvom et flertal i Odense Byråd har valgt at sælge Fjernvarme Fyn til det forbrugerejede selskab Energi Fyn, mener Konservative, at reglerne betyder, at fjernvarmeforbrugerne hos Fjernvarme Fyn skal tilbydes at købe fjernvarmerørerne af Fjernvarme Fyn, og at de har førsteret til at købe rørene foran Energi Fyn.

- Vi håber på, at vi kan forhindre et salg til Energi Fyn, så vi beholder det som kommunalt ejet. Det næstbedste er, at fjernvarmeforbrugerne kan overtage dem i stedet for Energi Fyn. Det er trods alt deres anlæg, siger Søren Windell.

Afviser politisk drilleri

I salgsaftalen som Odense Kommune har lavet med Energi Fyn, er spørgsmålet om forbrugernes forkøbsret berørt. I  aftalen konstaterer Odense Kommune og Energi Fyn, at forbrugerne ikke har forkøbsret jævnfør Varmeforsyningslovens  §23f.

Men nu vil den konservative rådmand Søren Windell have opklaret, hvorfor Odense Kommune mener, at forbrugerne ikke har forkøbsret i forbindelse med salgsprocessen. 

- Jeg undrer mig over, at Odense Kommune og Energi Fyn kan beslutte, at forbrugerne ikke har en forkøbsret. De skriver i aftalen, at forbrugerne ikke har forkøbsret til selskabet, men ifølge loven har vi altså forkøbsret til fjernvarmerørerne. Det vil jeg nu have en forklaring på  fra Borgmesterforvaltningen.

Er det her ikke bare politisk drilleri for at forhindre et salg af Fjernvarme Fyn?

- Nej, det synes jeg ikke, at det er. Det handler om at sikre, at loven bliver fulgt, og vi får beskyttet forbrugerne. Det er jo forbrugerne, der har betalt for det gennem varmeprisen i årtier. Derfor skal vi sikre, at et salg foregår ordentligt og efter gældende lov. Det vil vi gerne stå i spidsen for, siger Søren Windell. 

Konservative vil på baggrund af reglerne nu kræve, at forbrugerne får mulighed for at købe fjernvarmerørene, inden de bliver solgt til Energi Fyn.