MFere bakker op om flere togstationer i Odense

TV 2/FYN har spurgt samtlige 17 fynskvalgte folketingsmedlemmer om deres holdning til et ønske om tre nye togstationer i Odense. De 13, som har svaret, bakker op.

Ideen om de tre nye stationer kommer fra socialdemokrater i Odense Byråd, som slår til lyd for at styrke den offentlige transport.

De går dermed stik imod Trafikstyrelsen, der har foreslået at nedlægge ni fynske togstationer på strækningen Nyborg - Middelfart og Svendborgbanen.

Det skal ske for generelt at nedbringe rejsetiden med tog på Fyn.

Den ansvarlige rådmand, by- og kulturrådmand, Jane Jegind, Venstre, er begejstret for ideen.

Og det er mindst 13 folketingsmedlemmer altså også.

De vil nu bede Transportministeriet om at få det undersøgt.

S-togsmodel

De odenseanske socialdemokrater Anders W. Berthelsen og Peter Rahbæk Juel foreslår de tre nye stationer placeret i tilknytning til Svendborgbanen, den kommende letbane og motorvejen i en S-tog-lignende model.

De nye stationer skal ifølge dem placeres ved Middelfartvej i Bolbro, ved Ejbygade/Korsløkkevej og ved en pendlerparkering ved motorvejen øst for Odense.

Se indslag fra 21. marts om forslaget.